Forskrift om trål- og snurrevadfiske. Stenging av område utenfor Øst-Finnmark.

DatoFOR-1987-03-05-205
PublisertII 1987 s 102
Ikrafttredelse05.03.1987
Sist endret
Endrer
Gjelder forØst-Finnmark, Finnmark
HjemmelFOR-1985-05-07-992
Kunngjort
KorttittelForskrift om snurrevadfiske, Øst-Finnmark

Fiskeridirektøren har 5. mars 1987 med hjemmel i Fiskeridepartementets forskrift av 7. mai 1985 nr. 992 om tiltak for bevaring av ungfisk bestemt:

§ 1.Det er forbudt å fiske med trål og snurrevad i et område mellom 4 og 12 n.mil, fra en rett linje mellom posisjonene:
1.N 70° 50′ E 29° 06,5′
2.N 71° 05′ E 29° 19′

og østover til fiskerigrensen mot Sovjet.

§ 2.Denne forskrift trer i kraft straks.