Forskrift om regulering av fisket med notredskap etter sild i Trondheimsfjorden i 1988, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag.

DatoFOR-1988-07-26-602
PublisertII 1988 s 339
Ikrafttredelse26.07.1988
Sist endret
Endrer
Gjelder forTrondheimsfjorden, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag
Hjemmel
Kunngjort
KorttittelForskrift om fisket med not, Trondheimsfjorden

Fiskeridirektøren har 26. juli 1988, med hjemmel i § 1, annet ledd i forskrift om regulering av fisket etter sild i Trondheimsfjorden i 1988 nr. 1072 bestemt:

§ 1.Fisket etter sild med not kan ta til torsdag 28. juli 1988 kl 0000.
§ 2.Denne forskrift trer i kraft straks.