Forskrift om stenging av kyst- og fjordområder for havgående fartøyer over 90 fot som fisker norsk vårgytende sild, Nordland fylke.

DatoFOR-1988-09-08-734
PublisertII 1988 s 434
Ikrafttredelse08.09.1988
Sist endretFOR-1992-11-09-828
Endrer
Gjelder forNordland
HjemmelLOV-1983-06-03-40-§4
Kunngjort
KorttittelForskrift om kystområder m m, Nordland

Fastsatt av Fiskeridepartementet 8. september 1988 i medhold av lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. § 4. Endret 8. desember 1988 nr. 1005, 9. november 1992 nr. 828.

§ 1.I følgende områder i Nordland er det forbudt for havgående fartøyer over 90 fot å fiske norsk vårgytende sild:
1.Fra NV pynten Åmøya N 66° 47, 2' E 13° 21'. Derfra i nordvestlig retning til Karlsholmen fyr, N 66° 54,7' E 13° 05,6'. Fra Karlsholmen i nordøstlig retning på vestsiden av Fugløyvær til Hernesskagen lykt SV av Bodø N 67° 15,5' E 14° 16,8'.
2.Mistfjorden - Karlsøyfjorden - Folla. Sperringen går i en rett linje fra N 67° 26,5' E 14° 44' til 67° 40' E 14° 44'.
3.Tysfjorden - Ofotfjorden - Tjeldsundet. Sperrelinjen går fra Nordøy nord av Tysnes N 68° 16' E 15° 58' til Rotvær fyr N 68° 22' E 15° 58' til Rotvær fyr N 68° 22' E 15° 56' (indre del av Vestfjorden) og i nord N 68° 40' tvers over Tjeldsundet.
4.Øst-Lofoten - Fra Rotvær til Skomvær. Det sperrede området er på nord og vestsiden av følgende linjer: Fra Rotvær fyr N 68° 22' E 15° 56' til Skrove fyr N 68° 09' E 14° 39' derfra til Balstad lykt N 68 03' E 13° 33', videre til Værøy fyr N 67° 39' E 12° 44'.

Fra Værøy til Tørrfallen ved Skomvær fyr N 67° 24' E 11° 52'. På nordsiden av Austvågøy og Vestvågøy går sperrelinjen fra Nipa N 68° 30' E 15° 13' til grunnlinjemerke utenfor Eggum N 68° 19' E 13° 40'. Derfra langs grunnlinjene til Skomvær.

Fiskeridirektøren kan i særlige tilfelle dispensere fra forbudet i første ledd.

§ 2.Fiskeridirektøren kan forby fiske med havgående fartøyer over 90 fot også i andre områder dersom det oppstår redskapskollisjoner eller neddreping av sild.
§ 3.Fiskeridirektøren kan forby fiske med not og snurrevad i visse områder dersom det er for stor innblanding av torsk i sildefangstene.
§ 4.Denne forskrift trer ikraft straks og gjelder inntil videre.