Forskrift om regulering (nattefredning) av fjordfisket i Kåfjord, Kåfjord kommune, Troms.

DatoFOR-1988-11-03-874
PublisertII 1988 485
Ikrafttredelse03.11.1988
Sist endret
Endrer
Gjelder forKåfjord kommune, Troms.
HjemmelLOV-1983-06-03-40-§4
Kunngjort
KorttittelForskrift om fjordfisket, Kåfjord

I medhold av § 4 i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. har Fiskeridepartementet 3. november 1988 bestemt:

§ 1.Nattfredning

Trekking av faststående redskaper er forbudt om natten fra kl 1900 til kl 0600 i tidsrommet 1. februar - 30. april i Kåfjorden, Kåfjord kommune, sjøkart nr. 90, innenfor en linje fra Mandalsklubben til Storsteinnes.

§ 2.Ikrafttreden

Disse forskrifter trer ikraft straks.

Samtidig oppheves Fiskeridepartementets forskrifter av 11. februar 1987.