Forskrift om forbud mot bruk av snurpenot, snurrevad og andre notredskaper, Troms.

DatoFOR-1988-11-03-875
PublisertII 1988 485
Ikrafttredelse03.11.1988
Sist endretFOR-1996-11-29-1109
Endrer
Gjelder forTroms
HjemmelLOV-1983-06-03-40-§4
Kunngjort
KorttittelForskrift om bruk av notredskaper, Troms

I medhold av § 4 i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. har Fiskeridepartementet 3. november 1988 bestemt: Endret 2 feb 1995 nr. 146, 29 nov 1996 nr. 1109.

§ 1.Forbud mot bruk av notredskaper

Det er forbudt å bruke snurpenot, snurrevad og andre notredskaper i følgende områder i nedenfor nevnte kommuner:

a)Balsfjord:

Stålvikbotn i Malangen, sjøkart nr. 84, innenfor en linje trukket fra Mestervik på fjordens nordside til Lanes på fjordens sørside.

b)Tromsø:

Ramfjorden, sjøkart nr. 87, innenfor en linje trukket mellom Ramfjordnes 69°31,7′N og 19°0,9′Ø rettvisende 176° til Haugbergnes lykt.

c)Skjervøy:

Langfjorden, sjøkart nr. 91, innenfor en linje fra Arnøy lykt rettvisende 320° til Nessøyra.

d)Kvænangen:

Kvænangen, sjøkart nr. 94, innenfor en linje trukket fra Kvænangstraumen fyrlykt over et stående jernstakemerke til Nordstraumen.

e)Torsken:

Grunnfarnesbotn, sjøkart nr. 82, innenfor en linje fra Nattmålneset til Stryøyra.

§ 2.Forbud mot bruk av snurrevad

Det er forbudt å bruke snurrevad i følgende områder i nedenfor nevnte kommuner:

a)Berg:

Mefjorden, sjøkart nr. 85, innenfor en linje trukket fra Oksneset på fjordens sydvestside 69° 32,6' N og 17° 19,2 Ø i rettvisende retning 45° til Kjølva på fjordens nordøstside 69° 36,05' N og 17° 29,5 Ø.

b)Lyngen, Storfjorden og Kåfjord:

Lyngenfjorden, sjøkart nr. 90, innenfor en linje trukket fra Spåkenes lykt på fjordens østside 69° 45,7' N og 20° 28,1 ' Ø i rettvisende retning 280° til Vaggas på fjordens vestside 69° 46,25' N og 20° 19,0' Ø.

c)Lyngen:

Kåfjorden, sjøkart 90, innenfor en linje trukket fra Ystebynes på fjordens østside 69° 36,8' N og 20° 28,8' Ø i rettvisende retning 225° til Nordenesodden på fjordens sørvestside 69° 35,5' N og 20° 26,1'Ø.

d)Nordreisa:
A:I Rotsundet, sjøkart nr. 91, mellom en linje trukket fra Rotsund lykt til Hamnes på Uløya og en linje trukket fra Ravelseidet til Uløybukt.
B:Oksfjorden, sjøkart nr. 94, innenfor en linje trukket fra Oksfjordklubben og Klubbneset.
C:Nordreisafjorden, sjøkart nr. 94, innenfor en linje trukket fra Storneset lykt til Torskeneset.
0Endret ved forskrifter 2 feb 1995 nr. 146, 29 nov 1996 nr. 1109.
§ 3.Tids- og områdebegrensede forbud mot bruk av notredskaper etter bestemte fiskeslag.

Bruk av snurpenot, snurrevad og andre notredskaper til annet enn fangst av sild, brisling, makrell og lodde er forbudt i tidsrommet 1. februar - 30. april i følgende områder i nedenfor nevnte kommuner:

a)Ibestad:

Straumbotn, sjøkart nr. 80, innenfor Straumen.

b)Torsken:

Torskenråsa med Gryllefjord og Torskenfjord, sjøkart nr. 82, innenfor en linje trukket fra Månesodden på fjordens nordside 69°22,5′N og 16°52,4′Ø i rettvisende retning 170° til Kjerringneset, fjordens sørside 69°18,8′N og 16°54,3′Ø.

c)Berg:
A.Ersfjorden, sjøkart nr. 85, innenfor en linje trukket fra Bøneset på fjordens nordside 69°31,9′N og 17°18,5′Ø i rettvisende retning 170° til Tongeneset på fjordens sydside 69°24,4′N og 17°20,4′Ø.
B.Mefjorden, sjøkart nr. 85, innenfor en linje trukket fra Oksneset på fjordens sydvestside 69°32,6′N og 17°19,2′Ø i rettvisende retning 45° til Kjølva på fjordens nordøstside 69°36,05′N og 17°29,5′Ø.
d)Tromsø:

Indre Kaldfjord, sjøkart nr. 86, innenfor en linje trukket fra Vikarneset på fjordens østside 69°42,35′N og 18°41,3′Ø i rettvisende retning 283° til Indre Susanna-jord på fjordens vestside 69°42,5′N og 18°39,3′Ø.

e)Balsfjord:

Balsfjorden, sjøkart nr. 87, innenfor en linje fra Sandneset på sydvestsiden av fjorden 69°20,6′N og 19°18′Ø til Naustnes på nordøstsiden av fjorden 69°22′N og 19°21,5′Ø.

f)Opphevet, se forskrift av 2. februar 1995 nr. 145 om midlertidig forbud mot bruk av snurpenot, snurrevad og andre notredskaper i indre Ullsfjord, Sørfjorden i Troms.
g)Lyngen:

Kåfjorden, sjøkart 90, innenfor en linje trukket fra Ystebynes på fjordens østside 69° 36,8' N og 20° 28,8' Ø i rettvisende retning 225° til Nordenesodden på fjordens sørvestside 69° 35,5' N og 20° 26,1' Ø.

For fiske med snurrevad i perioden fra 30. april til 1. februar, se § 2.

h)Karlsøy:
A.Skogsfjorden, sjøkart nr. 88, innenfor en linje trukket fra Gammelgårdnes, Skogsfjordens nordøstside 70°2,6′N og 19° 3,2′Ø i rettvisende retning 220° til Jøvikfjordens sydside 70°2′N og 19°1,5′Ø.
B.Dåfjorden, sjøkart nr. 92, innenfor en linje trukket fra Skarpenes 70°0,80′N og 19°23,4′Ø i rettvisende retning 267° til Bergeneset 70°0,72′N og 19°19,7′Ø.
i)Lyngen og Storfjord:

Lyngen og Storfjord, sjøkart nr. 90, innenfor en grenselinje trukket fra Kvalvikneset på fjordens vestside til Klakkeberg på fjordens østside.

j)Nordreisa:
A.I Rotsundet, sjøkart nr. 91, mellom en linje fra Rotsund lykt til Hamnes på Uløy og en rett linje fra Ravelseidet til Uløybukt.
B.Oksfjorden, sjøkart nr. 94, innenfor en linje trukket mellom Oksfjordklubben og Klubbneset.
C.Nordreisafjorden, sjøkart nr. 94, innenfor en linje trukket fra Storneset lykt til Torskeneset.
k)Kvænangen:
A.Badderfjorden, sjøkart nr. 94, innenfor en linje trukket fra Sekkemo, fjordens syd-sydvestside 69°50,4′N og 21°58,0′Ø i rett linje 17° til Undereidet på fjordens nordøstside 69°52,8′N og 21°59,9′Ø.
B.Burfjorden og Lille Altafjorden, sjøkart nr. 94, innenfor en linje trukket fra Låvan 70°1,4′N og 22°Ø rettvisende syd til fastlandet Slettnes på sydsiden av fjorden 69°59,5′N og 22° Ø.
C.Jøkelfjorden, sjøkart nr. 94, innenfor en linje trukket fra Jøkelfjord fyrlykt på fjordens sørside til Ytre Tverrfjordnes på fjordens nordside.
D.Olderfjorden, sjøkart nr. 95, innenfor en linje trukket fra Nærsok, Olderfjordens sydøstside 70°8,75′N og 21°23′Ø i rettvisende retning 318° til Grunnøra, fjordens nordvestside 70°9,45′N og 21°24,9′Ø.
0Endret ved forskrift 2 feb 1995 nr. 146.
§ 4.Tids- og områdebegrenset forbud mot sildefiske med snurpenot og landnot.

Det er forbudt å fiske etter sild med snurpenot og landnot i Torskenfjorden og Gryllefjorden, Torsken kommune, sjøkart nr. 82, innenfor en linje fra Månesodden til Kjerringeneset i tidsrommet 1. januar - 15. mars.

§ 5.Ikrafttreden.

Disse forskrifter trer ikraft straks.

Samtidig oppheves Fiskeridepartementets forskrifter av 25. april 1979 om forbud mot bruk av snurrevad i Mefjorden, Berg kommune, Troms fylke, Fiskeridepartementets forskrifter av 6. april 1984 nr. 877 om forbud mot bruk av snurpenot og snurrevad i Grunnfarnesbotn, Torsken kommune, Troms fylke og Fiskeridepartementets forskrift av 18. mars 1988 nr. 272 om regulering av snurpenotfiske og landnotfiske etter sild i Torsken kommune i Troms.