Forskrift om forbud mot bruk av lys ved fiske, Troms fylke.

DatoFOR-1988-11-03-877
PublisertII 1988 491
Ikrafttredelse03.11.1988
Sist endret
Endrer
Gjelder forTroms
HjemmelLOV-1983-06-03-40-§4
Kunngjort
KorttittelForskrift om bruk av lys ved fiske, Troms

I medhold av § 4 i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. har Fiskeridepartementet 3. november 1988 bestemt:

§ 1.Lysforbud

Det er forbudt å bruke lys ved fiske med unntak av fiske med krokredskaper etter akkar.

§ 2.Ikrafttreden

Disse forskrifter trer ikraft straks.