Forskrift om forbud mot bruk av reketrål, Sør-Trøndelag.

DatoFOR-1989-10-04-1000
PublisertII 1989 362
Ikrafttredelse04.10.1989
Sist endretFOR-1992-07-08-553
Endrer
Gjelder forSør-Trøndelag
HjemmelLOV-1983-06-03-40-§4
Kunngjort
KorttittelForskrift om bruk av reketrål, Sør-Trøndelag

Fastsatt av Fiskeridepartementet 4. oktober 1989 i medhold av § 4 i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. Endret 8. juli 1992 nr. 553.

§ 1.Reketrålforbud.

Det er forbudt å bruke reketrål på Frohavet m.v. innenfor linjer trukket gjennom følgende punkter:

a) Sørvestre odde på Almenningen 64°10'N 10°00'Ø
b) Tarven lykt 63°49'N  9°22'Ø
c) Sørvestre odde av Leksen 63°34'N  9°18'Ø
d) Kaldklov 63°35'N  8°58'Ø
e) Flesa 63°41'N  8°49'Ø
f) Østre odde på Inntian 63°44'N  8°56'Ø
g) 4 n. mil grensen 64°03'N  8°35'Ø
h) 4 n. mil grensen 64°14'N  9°04'Ø
§ 2.Ikrafttreden.

Denne forskrift trer i kraft straks. Samtidig oppheves Fiskeridepartementets forskrift av 10. februar 1987 nr. 112 om forbud mot bruk av reketrål på Frohavet m.v. i Sør-Trøndelag fylke.