Forskrift om forbud mot bruk av reketrål, Nord-Trøndelag.

DatoFOR-1989-10-04-1001
PublisertII 1989 362
Ikrafttredelse04.10.1989
Sist endret
Endrer
Gjelder forNord-Trøndelag
HjemmelLOV-1983-06-03-40-§4
Kunngjort
KorttittelForskrift om bruk av reketrål, Nord-Trøndelag

Fiskeridepartementet har 4. oktober 1989 i medhold av § 4 i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v., bestemt:

§ 1.Tids- og områdebegrensende forbud mot bruk av reketrål.

Det er forbudt å bruke reketrål i følgende områder og tidsrom i nedenfornevnte kommuner:

a)Nærøy:
A.Eiterfjorden, sjøkart nr. 48, innenfor en rett linje fra høyeste punkt på Digermulen til Tømmerviken. Forbudet gjelder hele året.
B.Sørsalten, sjøkart nr. 48, innenfor broforbindelsene mellom Otterøy og fastlandet. Forbudet gjelder i tidsrommet 1. september - 31. mars.
C.Arnøyfjorden, sjøkart nr. 48, innenfor en rett linje fra varden på Hestøya i sørlig retning til jernsøylen i Gildvangbukta. Forbudet gjelder i tidsrommet 1. januar - 30. september.
b)Namsos og Fosnes: Lauvøyfjorden, sjøkart nr. 47, nord for en linje rettvisende vest fra Elvalandet til Lyngholmen og derfra til Holvikneset, og sør for en rett linje fra Skjærvika til Vedøy. Forbudet gjelder i tidsrommet 1. januar - 31. mars.
§ 2.Ikrafttreden.

Denne forskrift trer i kraft straks. Samtidig oppheves Fiskeridepartementets forskrifter av 10. februar 1987 nr. 111 om forbud mot bruk av reketrål i Nord-Trøndelag fylke.