Forskrift om forbud mot sportsfiske på søn- og helligdager under vinterfisket i Fosnes, Namsos og Namdalseid kommuner, Nord-Trøndelag.

DatoFOR-1989-10-04-1003
PublisertII 1989 363
Ikrafttredelse04.10.1989
Sist endret
Endrer
Gjelder forFosnes, Namsos og Namdalseid kommuner, Nord-Trøndelag
HjemmelLOV-1983-06-03-40-§4
Kunngjort
KorttittelForskrift om sportsfiske, Nord-Trøndelag

Fiskeridepartementet har 4. oktober 1989 i medhold av § 13 i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v., bestemt:

§ 1.Helgedagsfredning i oppsynstiden.

I de områder i Fosnes, Namsos og Namdalseid kommuner, hvor det er etablert utvalgsordning etter kap. VII i lov om saltvannsfiske, er det på søn- og helligdager forbudt å drive sportsfiske i den tid fiskerioppsynet er satt.

Forbudet gjelder ikke fiske med håndredskaper.

§ 2.Ikrafttreden

Denne forskrift trer i kraft straks. Samtidig oppheves Fiskeridepartementets forskrifter av 16. januar 1986 nr. 68 om forbud mot sportsfiske på søn- og helligdager under vinterfisket i Fosnes, Namsos og Namdalseid kommuner, Nord-Trøndelag fylke.