Forskrift om forbud mot bruk av lys ved fiske, Finnmark.

DatoFOR-1989-10-04-978
PublisertII 1989 344
Ikrafttredelse04.10.1989
Sist endret
Endrer
Gjelder forFinnmark
HjemmelLOV-1983-06-03-40-§4
Kunngjort
KorttittelForskrift om lys ved fiske, Finnmark

Fiskeridepartementet har 4. oktober 1989 i medhold av § 4 i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v., bestemt:

§ 1.Lysforbud.

Det er forbudt å bruke lys ved fiske med unntak av fiske med krokredskaper etter akkar.

§ 2.Ikrafttreden.

Denne forskrift trer i kraft straks. Samtidig oppheves Fiskeridepartementets forskrift om forbud mot bruk av lys ved fiske i Nord-Norge av 18. september 1984 nr. 1699.