Forskrift om fiske med snurrevad innenfor 4-mils grensen, Sogn og Fjordane.

DatoFOR-1989-10-04-979
PublisertII 1989 344
Ikrafttredelse04.10.1989
Sist endretFOR-1995-02-23-204
Endrer
Gjelder forSogn og Fjordane
HjemmelLOV-1983-06-03-40-§21
Kunngjort
KorttittelForskrift om snurrevadfiske, Sogn og Fjordane

Fiskeridepartementet har 4. oktober 1989 i medhold av § 21 i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v., bestemt: Endret 23 feb 1995 nr. 204.

§ 1.Bemyndigelse.

Forbudet i saltvannsfiskelovens § 21, første ledd, mot fiske med snurrevad nærmere enn 1 nautisk mil fra utsatt garn, line eller merker for slike redskaper eller fartøy som driver slikt fiske, får ikke anvendelse i Sogn og Fjordane fylke innenfor 4-mils grensen i den tid Fiskeridirektoratet bestemmer. Dette unntak gjelder ikke Bremangerpollen innenfor en linje fra Sleneset til Vissholmen.

§ 2.I Torskangerpollen, Vågsøy kommune, innenfor en rett linje trukket fra Hendanes til Søre Oppedal er det forbudt å fiske med snurrevad i perioden fra 1. januar til og med 31. mai.
0Endret ved forskrift 23 feb 1995 nr. 204.
§ 3.Ikrafttreden.

Denne forskrift trer i kraft straks. Samtidig oppheves Fiskeridepartementets forskrift av 12. april 1985 nr. 889 om fiske med snurrevad i Sogn og Fjordane fylke innenfor 4-mils grensen.

0Endret ved forskrift 23 feb 1995 nr. 204.