Forskrift om forbud mot bruk av notredskaper i Lindåspollene, Lindås kommune, Hordaland.

DatoFOR-1989-10-04-982
PublisertII 1989 346
Ikrafttredelse04.10.1989
Sist endret
Endrer
Gjelder forLindåspollene, Lindås kommune, Hordaland
HjemmelLOV-1983-06-03-40-§4
Kunngjort
KorttittelForskrift om bruk av notredskaper, Lindås

Fiskeridepartementet har 4. oktober 1989 i medhold av § 4 i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v., bestemt:

§ 1.Notredskaper.

Det er forbudt å bruke notredskaper i Lindåspollene i området innenfor Lindåsstraumen og Lurestraumen (Straumsosen, Spjeldnesosen og Fjellangervågen) i Lindås kommune.

§ 2.Ikrafttreden.

Denne forskrift trer i kraft straks. Samtidig oppheves Fiskeridepartementets forskrift av 24. april 1987 nr. 352 om forbud mot bruk av not- og garnredskaper i Lindåspollene, Lindås kommune, Hordaland fylke.