Forskrift om forbud mot bruk av lyster og ålesaks med kunstig lys ved fangst av saltvannsfisk og skalldyr på kyststrekningen f.o.m. Vest-Agder til grensen mot Sverige, Østfold, Akershus, Oslo, Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder.

DatoFOR-1989-10-04-984
PublisertII 1989 347
Ikrafttredelse04.10.1989
Sist endret
Endrer
Gjelder forKyststrekningen f.o.m. Vest-Agder til grensen mot Sverige, Østfold, Akershus, Oslo, Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder
HjemmelLOV-1983-06-03-40-§4
Kunngjort
KorttittelForskrift om forbud mot lystring og ålesaks

Fiskeridepartementet har 4. oktober 1989 i medhold av § 4 i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v., bestemt:

§ 1.Lyster og ålesaks.

Det er forbudt på kyststrekningen Vest-Agder til grensen mot Sverige å bruke lyster og ålesaks (ålejern) med kunstig lys ved fangst av fisk.

§ 2.Ikrafttreden.

Denne forskrift trer i kraft straks. Samtidig oppheves Fiskeridepartementets bestemmelse av 3. november 1965 om forbud mot lystring med kunstig lys.