Forskrift om forbud mot bruk av faststående- og drivende redskaper, Hordaland.

DatoFOR-1989-10-04-985
PublisertII 1989 348
Ikrafttredelse04.10.1989
Sist endret
Endrer
Gjelder forHordaland
HjemmelLOV-1983-06-03-40-§4
Kunngjort
KorttittelForskrift om fiskeredskaper, Hordaland

Fiskeridepartementet har 4. oktober i medhold av § 4 i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v., bestemt:

§ 1.Faststående- og drivende redskaper.

Det er forbudt å fiske med garn i et område på Kjerreidet i Fjell og Sund kommune avgrenset innenfor en linje fra Frollhola til nærmeste punkt på Lauvøy og derfra rett sør til Ryggjastykket. Forbudet gjelder i tiden 15. mai til 15. oktober.

§ 2.Faststående redskaper.

Det er forbudt å fiske med faststående redskaper på Pålshammar, Austevoll kommune, 59°55'56'' N og 4°54'06'' Ø i tidsrommet 1. august til 31. mars.

§ 3.Garnfiske etter sild.

Det er forbudt å bruke garn til fiske etter sild i Lindåspollene i området innenfor Lindåsstraumen og Lurestraumen (Straumsosen, Spjeldnesosen og Fjeldangervågen) i Lindås kommune i tidsrommet 1. mars - 30. april.

§ 4.Drivgarn etter makrell.

Det er forbudt å fiske etter makrell med drivgarn i fjordene i Sunnhordland innenfor et området avgrenset av linjene rettvisende øst fra Tittesnes til Burgundøy, mellom Melneset, Borgundøy til Norravikneset, Halsnøy og mellom Toftekalven ved Halsnøy til Ølfarnes på fastlandet.

§ 5.Ikrafttreden.

Denne forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves Fiskeridepartementets forskrift av 30. september 1985 nr. 1772 om forbud mot å bruke garn på Kjerreidet i Fjell og Sund kommuner, Fiskeridepartementets forskrift av 19. november 1985 nr. 2015 om forbud mot å fiske makrell med drivgarn i Sunnhordlandsfjordene og Fiskeridepartementets forskrift av 15. januar 1986 nr. 63 om forbud mot fiske med faststående redskaper på Pålshammar, Austevoll kommune, Hordaland fylke.