Forskrift om bruk av lys ved notfiske, Møre og Romsdal.

DatoFOR-1989-10-04-987
PublisertII 1989 350
Ikrafttredelse04.10.1989
Sist endretFOR-1998-03-19-291
Endrer
Gjelder forMøre og Romsdal
HjemmelLOV-1983-06-03-40-§3
Kunngjort
KorttittelForskrift om lys ved notfiske, Møre og Romsdal

Fastsatt av Fiskeridepartementet 4. oktober 1989 i medhold av § 4 i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. Endret 3 nov 1989 nr. 1135, 19 mars 1998 nr. 291.

§ 1.Notfiske.
1.Det er forbudt å bruke lys ved notfiske med unntak av notfiske etter brisling.
2.Uten hensyn til første ledd er det likevel forbudt å bruke lys ved notfiske etter brisling i følgende områder:
a)Aure: På Svinviken innenfor en linje fra Korsnesskjæret, Grisvågøyen over Furuøy og Kalvøy til Alfaskjær på Skarsøy.
b)Vinjefjorden: Innenfor en linje fra Bærdalsnes til Flua.
c)Valsøyfjorden: Innenfor en linje fra Oddan til Valsøy og fra Helgeneset til Otnes.
d)Skålvikfjorden: Innenfor en linje fra Korsneshammaren til Kornesflua i Halsa kommune.
e)Åsskardsfjorden: Innenfor en linje tvers over fjorden fra Åsskardholmen.
f)Hamnesfjorden: Innenfor høyspentkraftlinje over fjorden (Baklia - Hakstad).
g)Lauvøyfjorden: Området vestenfor en linje fra Mekvikholmen til Tøvikholmen lykt, derfra over Mamnsholmen til østre odden på Strømsholmen, og området østenfor en linje fra Tøvikholmen lykt over Hjertvikholmen til Store Lauvøy.
h)Solnørviken: Innenfor en rettvisende linje øst-vest som tangerer ytterste neset på Langskipøy.
i)Ørskogviken: Innenfor en rettvisende linje 328° fra ytterste odden på Gausnes til vestligste strandområde på Abelset.
j)Stordalsviken: Innenfor en rettvisende linje 51° fra lykten på Stordalsholmen til Seljeneset.
k)Ulsteinsvikområdene:
A.Haddalsviken: Innenfor en linje fra nordodden på Furuøy til Dragsund bro.
B.Botnaviken: Innenfor en linje fra Dimnes sørpunkt til Kværnen.
C.Lyngnesviken: Innenfor en linje fra Hatle verksted til nordvestodden på Lyngsnes.
l)Hjørundfjorden: Innenfor en linje fra Sæbø til Leiknes.
m)Ørstadfjorden: Innenfor en linje Digerneset til Ravlebakken.
n)Austefjorden: Innenfor en linje fra Skorneset til Årsetstokken.
o)Kilsfjorden: Innenfor en linje fra Åshammeren til Gotneset.
p)Dalsfjorden: Innenfor en linje fra Eidsetosen til Jotteneset.
q)Syvdefjorden: Innenfor en linje fra Eidså til lykten på nordsiden av fjorden.
r)Vannylvsfjorden: Innenfor en linje fra Revjehorn til Sandviksneset.
s)Geirangerfjorden: Innenfor en linje fra lykten på Møll rettvisende 210° til sørsiden av fjorden.
t)Tafjorden: Innenfor en linje fra Seines til Muldal.
u)Samfjorden: Innenfor en linje fra Boltholmen rettvisende vest til utsiden av fjorden.
v)Sykkylvsfjorden: Innenfor en linje fra vestre punkt på Aursnest til nordre punkt på Davneset.
0Endret ved forskrift 19 mars 1998 nr. 291.
§ 2.Ikrafttreden.

Denne forskrift trer i kraft straks. Samtidig oppheves Fiskeridepartementets forskrift av 27. september 1985 nr. 1770 om forbud mot å nytte lys ved notfiske i Møre og Romsdal fylke.