Forskrift om fiske med snurrevad innenfor 4-mils grensen, Møre og Romsdal.

DatoFOR-1989-10-04-989
PublisertII 1989 351
Ikrafttredelse04.10.1989
Sist endret
Endrer
Gjelder forInnenfor 4-mils grensen, Møre og Romsdal
HjemmelLOV-1983-06-03-40-§21
Kunngjort
KorttittelForskrift om snurrevadfiske, Møre og Romsdal

Fiskeridepartementet har 4. oktober 1989 i medhold av § 21 i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v., bestemt:

§ 1.Fiske med snurrevad nær utsatt garn.

Forbudet i saltvannsfiskelovens § 21, første ledd, mot fiske med snurrevad nærmere enn 1 nautisk mil fra utsatt garn, line eller merker for slike redskaper eller fartøy som driver slikt fiske, får ikke anvendelse i Møre og Romsdal fylke, innenfor 4-mils grensen i tidsrommet 1. februar - 15. mai.

§ 2.Ikrafttreden.

Denne forskrift trer i kraft straks. Samtidig oppheves Fiskeridepartementets forskrifter av 8. mai 1985 nr. 1035 om fiske med snurrevad i Møre og Romsdal fylke innenfor 4-mils grensen.