Forskrift om forbud mot bruk av notredskaper, Møre og Romsdal.

DatoFOR-1989-10-04-991
PublisertII 1989 354
Ikrafttredelse04.10.1989
Sist endretFOR-1989-11-03-1134
Endrer
Gjelder forMøre og Romsdal
HjemmelLOV-1983-06-03-40-§4
Kunngjort
KorttittelForskrift om notredskaper, Møre og Romsdal

Fastsatt av Fiskeridepartementet 4. oktober 1989 i medhold av § 4 i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. Endret 3. november 1989 nr. 1134.

§ 1.Snurpenot.

Det er forbudt å bruke snurpenot i følgende områder:

a)Karihavet, Tingvoll kommune, sjøkart nr. 219, innenfor en linje trukket i nord over Nålsundkanalen og i sør fra Bokstadneset over Hestflugrunnen til Strupneset.
b)Ved Tustna, Tustna kommune, sjøkart nr. 36, innenfor en linje fra høyeste punkt på Bjørnskottøy i NNV-retning til Kvalholmflu jernsøyle, derfra i ØNØ- retning over Skjæringsskjær fyrlykt til flytestaken vest for Brandsvika.
§ 2.Snurpenot etter visse fiskeslag.

Det er i tidsrommet 1. februar - 30. april forbudt å bruke snurpenot til annet enn fangst av sild, brisling og makrell i Borgundfjorden, Åsefjorden og Aspevågen, Ålesund og Sula kommuner, sjøkart nr. 31, innenfor en linje fra Eltraneset over Skarvøyflua stake til Tuveneset.

§ 3.Snurpenot etter sild.

Det er forbudt å bruke snurpenot etter sild i følgende områder og tidsrom:

a)Tømmervåg og Jørgenvåg, Tustna kommune, sjøkart nr. 35, innenfor en linje fra Kabelhuset på sørsiden av Golma til østsiden av Fårøya, derfra i sørøstlig retning over nordpynten av Kråkøya og Varde utenfor Jørgenvåg til Varde på Vombusskjæret. Forbudet gjelder hele året.
b)Lindvågen - Kråksundet, Tustna kommune, sjøkart nr. 36, innenfor en linje fra fyrlykten på Lindvågodden til nordpynten av Bjørnskottøy. Forbudet gjelder hele året.
c)Kallandsvågen (Kalvelandsvågen), Aure kommune, sjøkart nr. 37, i tidsrommet 1. mai - 30. september innenfor en linje fra vestligste Ålfarskjær til sørpynten av Kalvø og videre fra østpynten av Kalvø i nordlig retning til nærmeste skag på Skarsø.
§ 4.Snurrevad.

Det er forbudt å bruke snurrevad i følgende områder og tidsrom:

a)I Tingvollvågen, Tingvoll kommune, sjøkart nr. 219, innenfor en linje fra Saltbuneset til Røttingneset. Forbudet gjelder i tidsrommet 1. januar - 30. april.
b)I Karihavet, Tingvoll kommune, sjøkart nr. 219, innenfor en linje trukket i nord over Nålsundkanalen og i sør fra Bogstadneset over Hestflugrunnen til Strupneset. Forbudet gjelder hele året.
c)I Kallandsvågen (Kalvelandsvågen), Aure kommune, sjøkart nr. 37, mot øst begrenset av en linje tvers over trangeste del av Torsetsund ved plassen Tuen, mot sør av en linje fra Eidet over Molta til sør-østre nes av Grisvågøy, samt i nord av en linje over trangeste del av Lesund ved Åkvik. Forbudet gjelder hele året.
§ 5.Snurrevad etter visse fiskeslag.

Det er i tidsrommet 1. februar - 30. april forbudt å bruke snurrevad til annet enn fangst av sild, brisling og makrell i Borgundfjorden, Åsefjorden og Aspevågen, Ålesund og Sula kommuner, sjøkart nr. 31, innenfor en linje fra Eltraneset over Skarvøyflua stake til Tuveneset.

§ 6.Ikrafttreden.

Denne forskrift trer i kraft straks. Samtidig oppheves Fiskeridepartementets forskrift av 8. januar 1974 om forbud mot bruk av snurrevad i Nordmøre, Fiskeridepartementets forskrift av 8. januar 1974 om forbud mot bruk av snurpenot og snurrevad i Nordmøre, Fiskeridepartementets forskrift av 8. februar 1974 om forbud mot bruk av not og snurrevad i Nordmøre, Fiskeridepartementets forskrift av 23. januar 1987 nr. 55 om forbud mot bruk av snurpenot og snurrevad i Borgundfjordområdet, Møre og Romsdal fylke og Fiskeridepartementets forskrift av 23. januar 1987 nr. 54 om forbud mot bruk av snurpenot i Møre og Romsdal fylke.