Forskrift om forbud mot bruk av reketrål, Finnmark.

DatoFOR-1989-10-04-992
PublisertII 1989 356
Ikrafttredelse04.10.1989
Sist endretFOR-2017-01-10-33
Endrer
Gjelder forFinnmark
HjemmelLOV-1983-06-03-40-§4
Kunngjort
KorttittelForskrift om reketrål, Finnmark

Fiskeridepartementet har 4. oktober 1989 i medhold av § 4 i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v., bestemt: Endret ved forskrift 10 jan 2017 nr. 33.

§ 1.Forbud mot bruk av reketrål.

Det er forbudt å bruke reketrål i følgende områder og tidsrom i nedenfor nevnte kommuner:

a)Alta: Altafjorden og Vargsundet, sjøkart nr. 96 og 98, innenfor en rett linje fra Klubbenesskjæret 70°11,95'N og 22°57,8'Ø til Gavlodden på Stjernøy 70°14,2'N og 22°59,7'Ø, derfra en rett linje til sydligste punkt på Seiland 70°16,3'N og 23°09,2'Ø og sør for en rett linje trukket fra Lille Bekkarfjordnes 70°21'N 23°25,7'Ø rettvisende 156° til Vargsundet lykt. Forbudet gjelder i tidsrommet 1. november - 1. mars.
b)Porsanger og Nordkapp: Porsanger, sjøkart nr. 103, 104 , 105 og 106, innenfor en rett linje fra Helnes fyr i rettvisende 121° til Svartholtklubben 70°58,1'N og 26°41,5'Ø og øst for Magerøysundet. Forbudet gjelder hele året.
c)Lebesby: Laksefjorden, sjøkart nr. 107 og 108, innenfor en linje trukket fra Trottviknæringen 70°55,8'N og 27°06,1'Ø i rettvisende 229° over Kartøy til Godviknes 70°49,4'N og 26°44'Ø. Forbudet gjelder i tidsrommet 1. desember - 1. mars.
d)Tana, Gamvik og Berlevåg: Tanafjorden, sjøkart nr. 109 og 110 (324), innenfor en rett linje fra Omgang lykt til Skarvenes lykt. Forbudet gjelder hele året.
e)Nesseby: Varangerfjorden, sjøkart nr. 115, innenfor en rett linje fra Krokneset ved Latnæringen 70°03,5'N og 29°06,8'Ø til Hatten 70°06,9'N og 29°12'Ø. Forbudet gjelder hele året.
f)Sør-Varanger: Jarfjorden, sjøkart nr. 116, innenfor en linje fra Jarfjord lykt rettvisende vest til vestsiden av fjorden. Forbudet gjelder hele året.
§ 2.Forbud mot bruk av reketrål om natten.

Det er forbudt å bruke reketrål fra kl. 2000 til kl. 0400 innenfor følgende grenselinjer:

Innenfor en linje fra Brynilden lykt til Skagen (nordre punkt på Loppa), herfra rettvisende nord til grunnlinjen, langs denne til grunnlinjepunkt 20, Darupskjeret og videre fra Tarhalsen lykt til grunnlinjepunktene 14, 13 og 12 på Knivskjærodden.

I Laksefjorden innenfor en linje fra Sværholtklubben til Store Finnkjerka lykt. I Varangerfjorden innenfor en linje fra østre båke på Store Ekkerøy gjennom båken på Bugøy til Bugøynes lykt på Oterneset.

Det er forbudt å bruke reketrål fra kl. 2000 til kl. 0400 i tiden 1. januar–1. mai og 1. august–31. desember innenfor følgende grenselinjer:

I Varangerfjorden avgrenset i vest av en rett linje fra østre båke på Store Ekkerøy gjennom båken på Bugøy til Bugøynes lykt på Oterneset. I øst avgrenses området av en rett linje fra Lille Ekkerøy til Grense Jakobselv.

0Endret ved forskrift 10 jan 2017 nr. 33.
§ 3.Ikrafttreden.

Denne forskrift trer i kraft straks og gjelder inntil videre. Samtidig oppheves Fiskeridepartementets forskrift av 29. mars 1976 om forbud mot bruk av reketrål i Finnmark fylke, Fiskeridepartementets forskrift av 19. juni 1979 om forbud mot å fiske med reketrål i Jarfjorden, Sør-Varanger kommune, Finnmark fylke og Fiskeridepartementets forskrift av 23. desember 1983 om forbud mot bruk av reketrål om natten i Nord-Norge.