Forskrift om forbud mot bruk av notredskaper m.v., Nord-Trøndelag.

DatoFOR-1989-10-04-993
PublisertII 1989 357
Ikrafttredelse04.10.1989
Sist endret
Endrer
Gjelder forNord-Trøndelag
HjemmelLOV-1983-06-03-40-§4
Kunngjort
KorttittelForskrift om notredskaper m.v., Nord-Trøndelag

Fiskeridepartementet har 4. oktober 1989 i medhold av § 4 i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v., bestemt:

§ 1.Snurpenot.

Det er forbudt å bruke snurpenot:

a)I Borgenfjorden og i området utenfor Strømmen innenfor en rett linje fra Høsholmen til Kvamsholmen.
b)På Torlandsundet med omliggende områder innenfor en linje fra Hundhammerodden - Fallerøy, østre odden av Øksningan og fra Øksningan NV punkt til Roparneset. Forbudet gjelder i tidsrommet 1. mars - 15. april.
§ 2.Snurpenot etter sild.

Det er forbudt å bruke snurpenot etter sild i følgende områder i Namsenfjorden:

a)Ganesviken, Nordråsa og Sørråsa, Namsos kommune, innenfor linjer trukket fra Gåsnesodden 64°31,3'N og 11°28,4'O i rett linje over Levra lykt til NV pynt av Storø 64°32,4'N og 11°29,1'O. Herfra i rett linje til jernsøylen på østsiden av Språtasundet 64°32,7'N og 11°29,7'O.
b)Bunnen av Lyngenfjorden, Namdalseid kommune, innenfor en linje fra Skarvikodden 64°21,3'N og 11°16,7'O til Verveneset 64°21,6'N og 11°16,3'O.
c)Bunnen av Altebotten innenfor en linje fra Lennaviken 64°34,93'N og 11°12,9'O til Alte 64°35,2'N og 11°13,8'O.
§ 3.Snurrevad.

Det er forbudt å bruke snurrevad i Borgenfjorden og i området utenfor Straumen, Inderøy og Steinkjer kommuner, sjøkart nr. 221, innenfor en linje fra Høsholmen lykt til Nordre Kvamsholmen.

§ 4.Ikrafttreden.

Denne forskrift trer i kraft straks. Samtidig oppheves Fiskeridepartementets forskrifter av 8. januar 1974 om forbud mot bruk av snurpenot i Nord-Trøndelag, Fiskeridepartementets forskrifter av 23. desember 1982 nr. 1926 om forbud mot bruk av snurrevad i Borgenfjorden og utenfor Straumen, Inderøy og Steinkjer kommuner, Nord-Trøndelag fylke.