Forskrift om regulering av skreifisket på innlandssiden av Vestfjorden under Lofotfisket, Nordland.

DatoFOR-1989-10-04-994
PublisertII 1989 358
Ikrafttredelse04.10.1989
Sist endret
Endrer
Gjelder forInnlandssiden av Vestfjorden, Nordland
HjemmelLOV-1983-06-03-40-§4
Kunngjort
KorttittelForskrift om skreifisket, Nordland

Fiskeridepartementet har 4. oktober 1989 i medhold av § 4 i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v., bestemt:

§ 1.Trekking av fiskeredskaper.

Under skreifisket i Vestfjorden sørøst for grenselinjen for Lofoten oppsynsdistrikt, og på strekningen fra Måløyskarholmen fyr til Øksnesodden lykt, Steigen kommune, er det forbudt å trekke fiskeredskaper tidligere enn 1 - en - time etter det morgensignal (utrorsignal) som til enhver tid gjelder for Lofoten oppsynsområde.

På strekningen fra Øksnesodden lykt til Tysnes, Hamarøy kommune, er det forbudt å trekke redskaper tidligere enn 1/2 - en halv - time etter nevnte morgensignal.

§ 2.Ikrafttreden.

Denne forskrift trer i kraft straks og gjelder i den tid Lofotoppsynet er i virksomhet. Samtidig oppheves Fiskeridepartementets forskrifter av 6. februar 1969 om regulering av skreifisket på innlandssiden av Vestfjorden under Lofotfisket.