Forskrift om forbud mot bruk av reketrål om natten, Nordland.

DatoFOR-1989-10-04-997
PublisertII 1989 359
Ikrafttredelse04.10.1989
Sist endretFOR-2007-03-14-262
Endrer
Gjelder forNordland
HjemmelLOV-1983-06-03-40-§4
Kunngjort
KorttittelForskrift om reketrål, Nordland

Fiskeridepartementet har 4. oktober i medhold av § 4 i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v., bestemt: Endret 14 mars 2007 nr. 262.

§ 1.Nattforbud.

Det er forbudt å fiske reker fra kl 1800 til kl 0600 innenfor de grenselinjer som er nevnt nedenfor:

Innenfor en linje fra Helgelandsflæsa lykt over Mudvær lykt til Skjærvær lykt, herfra i rette linjer til Åsvær fyr, Bøvarden (grunnlinjepunkt 48), Myken fyr, Kalsholmen fyr, Støtt lykt, Fenesodden lykt Landego, langs vestsiden av Landego til Landego fyr, Måløy-Skarholmen fyr, Flatøy fyr, Øksnesodden lykt, varden ved Dalsvær langs Hamarøys vestside til Tranøy fyr, Mefjordboen stake, Årstein-Skjervøy sørpynt, Inngjeldsøy sørpynt til Kvalbakken ved Svolvær. Herfra følger linjen 100 meters koten på vestsiden av Hølla og videre vestover langs Lofoten, runder Skomvær fyr og følger samme dybde langs yttersiden av Lofoten til rettvisende vest av Laukvik lykt, herfra i rett linje til Ulvøyholmen varde, og videre til Odden lykt utenfor Bølandet, følger igjen 100 meters koten langs Langøyas vestside rundt Langenesodden til Åknes på Andøya. Fra Åknes følger linjen 100 meters koten vestenfor Andøya rundt Andenes og videre sørover langs østsiden av Andøya forbi Risøysundet til staken utenfor Kinneset.

Forbudet i første ledd mot bruk av reketrål om natten gjelder ikke i perioden 1. mai - 30. september.

0Endret ved forskrift 14 mars 2007 nr. 262.
§ 2.Ikrafttreden.

Denne forskrift trer i kraft straks.