Forskrift om forbud mot bruk av lys ved fiske, Nordland.

DatoFOR-1989-10-04-998
PublisertII 1989 360
Ikrafttredelse04.10.1989
Sist endret
Endrer
Gjelder forNordland
HjemmelLOV-1983-06-03-40-§4
Kunngjort
KorttittelForskrift om lys ved fiske, Nordland

Fiskeridepartementet har 4. oktober 1989 i medhold av § 4 i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v., bestemt:

§ 1.Lysforbud.

Det er forbudt å bruke lys ved fiske med unntak av fiske med:

a)Krokredskaper etter akkar
b)Juksa og snik i området mellom 65° N og 67°10' N.
§ 2.Ikrafttreden.

Denne forskrift trer i kraft straks.