Forskrift om dispensasjon fra forbudet mot bruk av teiner og andre redskaper til fangst av krabbe i hummerfredningstiden på kyststrekningen Tønsberg Tønne til Varnes fyr, Lista, Vestfold, Telemark, Aust-Agder, Vest-Agder.

DatoFOR-1990-06-05-414
PublisertII 1990 152
Ikrafttredelse05.06.1990
Sist endret
Endrer
Gjelder forTønsberg Tønne til Varnes fyr, Lista, Vestfold, Telemark, Aust-Agder, Vest-Agder.
HjemmelLOV-1983-06-03-40-§1, LOV-1983-06-03-40-§4, FOR-1989-10-10-1099
Kunngjort
KorttittelForskrift om krabbefangst ved Tønsberg Tønne

Fiskeridirektøren har 5. juni 1990 i medhold av § 4 i Fiskeridepartementets forskrift av 10. oktober 1989 nr. 1099 om fangstforbud, fredningstid, minstemål m.v. ved fangst av hummer, krabbe, kamtsjatkakrabbe og haneskjell fastsatt følgende forskrift:

§ 1.Fiskere som står oppført på blad B i fiskermanntallet kan i perioden 1. januar til 1. oktober på kyststrekningen Tønsberg Tønne til Varnes fyr, Lista sette ut teiner eller andre redskaper (med eller uten agn) til fangst av krabbe på grunnere vann enn 25 m.
§ 2.Denne forskrift trer i kraft straks.