Forskrift om fisket med stang, håndsnøre, dorg og oter ved Tanaelvas munning, Finnmark.

DatoFOR-1991-06-01-410
PublisertII 1991 177
Ikrafttredelse01.06.1991
Sist endret
Endrer
Gjelder foranaelvas munning, Finnmark
HjemmelLOV-1964-03-06-§13, LOV-1964-03-06-§40 jf. LOV-1992-05-15-47-§50
Kunngjort
KorttittelForskrift om fisket, Tanaelvas munning

Med hjemmel i lov av 6. mars 1964 om laksefisket og innlandsfisket §§ 13 og 40, har Direktoratet for naturforvaltning 1. juni 1991 fastsatt følgende forskrift:

§ 1.I tiden fra og med 1. september til og med 14. juli er det forbudt å fiske med stang, håndsnøre, dorg og oter i Tanaelvas deltaområde innenfor en rett linje fra Grønnesodden til Aitevagcåkka. Linjen er merket med to overrette hvite merker på Grønnesodden.
§ 2.I Tanaelvas deltaområde innenfor denne linjen gjelder de samme bestemmelsene for fisket med stang, håndsnøre, dorg og oter, som de til enhver tid gjeldende forskrifter om fisket i Tanaelvas fiskeområde.
§ 3.Overtredelse av bestemmelsene i denne forskrift er straffbart, jf. lov om laksefisket og innlandsfisket § 86.
§ 4.Denne forskrift trer i kraft straks.