Forskrift om forbud mot bruk av lys ved notfiske, Sogn og Fjordane.

DatoFOR-1991-08-05-585
PublisertII 1991 224
Ikrafttredelse05.08.1991
Sist endret
Endrer
Gjelder forSogn og Fjordane
HjemmelLOV-1983-06-03-40-§4
Kunngjort
KorttittelForskrift om lys ved notfiske, Sogn og Fjordane

Fiskeridepartementet har 5. august 1991 med hjemmel i § 4 i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. bestemt:

§ 1.Lysforbud ved notfiske.
1.Det er forbudt i tidsrommet fra og med 1. februar til og med 31. mars å bruke lys ved notfiske, unntatt sild og brisling.

Ved fiske etter sei gjelder lysforbudet fra 1. desember til 31. juli.

2.Uten hensyn til første ledd er det forbudt å bruke lys ved notfiske etter brisling i følgende områder og tidsrom:
a)I den delen av fylket som ligger nord for Stad i tidsrommet fra sesongens begynnelse inntil 1. oktober.
b)Stad-Vågsøy, sjøkart nr. 29, innenfor en linje fra Skongsnes fyr til Ytre Fure. Mot sør begrenses området av Måløybrua. Forbudet gjelder hele året.
c)I tidsrommet 15. februar - 15. april i følgende områder:
A.Midtgulen, sjøkart nr. 28, innenfor en linje fra Kjelkenes til pynten av Selnes.
B.Sørgulen, sjøkart nr. 28, innenfor en linje Mulehamnneset-Ramntungen.
C.Grytevika i Førdefjorden, sjøkart nr. 27, innenfor en linje Liaverpet-Grytaskjær.
D.I bunnen av Førdefjorden, sjøkart nr. 27, innenfor en linje Halvrø-Kvineset.
§ 2.Ikrafttreden.

Denne forskrift trer i kraft straks. Samtidig oppheves Fiskeridepartementets forskrift av 4. oktober 1989 nr. 980 om forbud mot bruk av lys ved notfiske i Sogn og Fjordane.