Forskrift om reketråling - stenging av områder i Barentshavet, på kysten og i fjordene av Finnmark, Troms og Nordland.

DatoFOR-1992-03-02-4141
PublisertII 1997 252
Ikrafttredelse21.04.1997
Sist endretFOR-1998-08-25-832
Endrer
Gjelder forFinnmark, Troms og Nordland
HjemmelLOV-1983-06-03-40-§3, FOR-1985-05-07-992
Kunngjort
KorttittelForskrift om reketråling, Barentshavet m.m.

Fastsatt av Fiskeridirektøren 21. april 1997 med hjemmel i forskrift av 7. mai 1985 nr. 992 om tiltak for bevaring av ungfisk. Endret 21 april 1997 nr. 503, 24 okt 1997 nr. 1192, 25 aug 1998 nr. 832. 

Det er gjort endringer i forskrift av 2. mars 1992 om reketråling - stenging av områder i Barentshavet, på kysten og i fjordene av Finnmark, Troms og Nordland. Forskriften er ikke tidligere kunngjort i Norsk Lovtidend, og lyder i sin helhet: 

§ 1.Det er forbudt å fiske etter reker med trål i et område i Barentshavet og utenfor kysten av Finnmark, avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:
1.N 70° 55' Ø 29° 19'
2.N 71° 18' Ø 30° 30'
3.N 70° 40' Ø 32° 04,6'

langs Øst 32° 04,6' til grensen mot Russland. Videre langs grensen mot Russland til:

4.N 70° 10' Ø 31° 40'
5.N 70° 14' Ø 31° 14'

og videre langs 4 nautiske mils grensen til posisjon 1.

§ 2.Det er forbudt å fiske etter reker med trål i et område ved Leirdjupet, Bjørnøya, innenfor NØS avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:
1.N 74° 00' Ø 20° 40'
2.N 74° 16' Ø 20° 40'
3.N 74° 20' Ø 21° 30'
4.N 74° 00' Ø 21° 30'
§ 3.Denne forskrift trer i kraft straks.