Forskrift om fisket i Store Stokkavatn, Stavanger kommune, Rogaland.

DatoFOR-1992-04-06-255
PublisertII 1992 134
Ikrafttredelse06.04.1992
Sist endret
Endrer
Gjelder forStavanger kommune, Rogaland
HjemmelLOV-1964-03-06-§78 jf. LOV-1992-05-15-47-§50
Kunngjort
KorttittelForskrift om fisket i Store Stokkavatn

Med hjemmel i lov om laksefisket og innlandsfisket av 6. mars 1964 § 78, jf kgl res av 24. september 1965, jf delegering 25. mai 1983, har Fylkesmannen i Rogaland 6. april 1992 vedtatt følgende forskrift om fisket i Store Stokkavatn i Stavanger kommune, Rogaland fylke.

§ 1.I Store Stokkavatn er det tillatt å fiske med stang, håndsnøre og oter hele året.

Unntatt fra denne regelen er alle tilløpsbekker der alt fiske og fangst av fisk er forbudt hele året.

§ 2.Fiske med garn er bare tillatt fra og med 1. september til og med 14. desember.

I perioden fra og med 1. september til og med 14. oktober er minste tillatte maskevidde 40 mm (16 omfar).

I perioden fra og med 15. oktober til og med 14. desember er minste tillatte maskevidde 32 mm (20 omfar).

Alt garnfiske må skje i minst 200 m avstand fra bekkeos. Det samme gjelder fiske etter ål med teiner eller ruser. Alle garn, teiner og ruser skal være merket med lett synlig fullt navn og adresse.

§ 3.Alt annet fiske enn det som er nevnt i § 1 og § 2 er forbudt.
§ 4.Brudd på disse bestemmelsene er straffbart.
§ 5.Forskriften trer i kraft straks.