Forskrift om avgrensning av Lofoten oppsynsområde, Nordland.

DatoFOR-1993-02-05-78
PublisertII 1993 49
Ikrafttredelse05.02.1993
Sist endretFOR-1998-10-13-970
EndrerFOR-1989-10-04-996
Gjelder forLofoten oppsynsområde, Nordland
HjemmelLOV-1983-06-03-40-§38
Kunngjort
KorttittelForskrift om Lofoten oppsynsområde, Nordland

Fastsatt av Fiskeridepartementet 5. februar 1993 med hjemmel i lov av 3. juni 1983 nr. 40 § 38 om saltvannsfiske. Endret 13 okt 1998 nr. 970.

§ 1.Avgrensning av Lofoten oppsynsområde

Lofoten oppsynsområde omfatter havstrekningen innenfor 12 n. mil av grunnlinjene fra N 68° 35' langs Lofotens ytterside rundt Værøy og Røst og videre innover Vestfjorden så langt som skreifisket til enhver tid drives av fiskere innmeldt til Lofotoppsynet og med fast stasjon i Lofoten oppsynsområde. Oppsynsområdet begrenses i sør av N 67° 10' i området mellom 4 og 12 mil av grunnlinjene.

§ 2.Inndeling i oppsynsdistrikt

Lofoten oppsynsområde inndeles i følgende 5 oppsynsdistrikt:

Distrikt 1: Røst med distriktsgrensen i nord lik
kommunegrensen mellom Røst og Værøy. 
Distrikt 2: Værøy med distriktsgrensen i nord lik
kommunegrensen mellom Værøy og Moskenes. 
Distrikt 3: Moskenes og Flakstad med distriktsgrensen i nord
lik kommunegrensen mellom Flakstad og Vestvågøy. 
Distrikt 4: Vestvågøy med distriktsgrensen i øst lik
kommunegrensen mellom Vestvågøy og Vågan. 
Distrikt 5: Vågan, Lødingen og Vestbygd med distriktsgrensen i
øst fastsatt til midtlinjen i Tjeldsundet.
0Endret ved forskrift 13 okt 1998 nr. 970.
§ 3.Ikrafttreden.

Denne forskrift trer i kraft straks. Samtidig oppheves Fiskeridepartementets forskrift av 4. oktober 1989 nr. 996 om avgrensning av Lofoten oppsynsområdet, Nordland fylke.