Forskrift for fiske, Engerdal kommune, Hedmark.

DatoFOR-1993-05-01-391
PublisertAvd II 1993 212
Ikrafttredelse01.05.1993
Sist endret
EndrerFOR-1973-03-28
Gjelder forEngerdal kommune, Hedmark
HjemmelLOV-1992-05-15-47-§34, FOR-1992-11-27-877
Kunngjort
KorttittelForskrift for fiske, Engerdal

Fastsatt av fylkesmannen i Hedmark 1. mai 1993 med hjemmel i lov av 15. mai 1992 nr. 47 om laksefisk og innlandsfisk m.v. § 34, jfr. kgl.res. av 27. november 1992 nr. 877. Oppheves av forskrift 3. des 2012 nr. 1134 fra 1. jan 2013.

§ 1.Fisketid

Alt fiske etter ørret er forbudt fra og med 15. september til og med 31. oktober.

§ 2.Redskapsbruk

Det er forbudt å nytte bunden redskap til fiske etter ørret i elver og bekker. Alt fiske med bunden redskap i innsjøer er forbudt nærmere inn- og utløpsos enn 50 meter.

§ 3.Fredningsoner

Alt fiske med bunden redskap er til enhver tid forbudt nærmere enn 300 meter fra munningen av Røa, Elgåa, Revlingåa, og Lilleåa. Alt fiske med bunden redskap er forbudt nærmere enn 100 meter fra munningen av Sømåa og Isterfossen. Alt fiske er forbudt i Revlingåa fra munningen og opp til utløpet fra Revlingsjøene og i Elgåa fra utløpet og opp til Elgåsjøen.

§ 4.Ikrafttreden

Denne forskrift trer i kraft straks. Fra samme tid oppheves forskrift av 28. mars 1973 om fisket i Engerdal kommune.