Forskrift for fiske, Folldal kommune, Hedmark

DatoFOR-1993-05-01-392
PublisertAvd II 1993 Nr. 4
Ikrafttredelse01.05.1993
Sist endret
EndrerFOR-1974-03-29, FOR-1986-02-25-1167, FOR-1938-01-01, FOR-1972-07-01.
Gjelder forFolldal kommune, Hedmark.
HjemmelLOV-1992-05-15-47-§34, FOR-1992-11-27-877
Kunngjort
KorttittelForskrift for fiske, Folldal

Fastsatt av fylkesmannen i Hedmark 1. mai 1993 med hjemmel i lov av 15. mai 1992 nr. 47 om laksefisk og innlandsfisk m.v. § 34 og kgl.res. av 27. november 1992 nr. 877.

§ 1.Fisketid

Alt fiske etter ørret er forbudt fra og med 15. september til og med 31. oktober.

§ 2.Redskapsbruk

Det er forbudt å nytte bunden redskap til fiske etter ørret i elver og bekker. Alt fiske med bunden redskap i innsjøer er forbudt nærmere inn- og utløpsos enn 50 meter.

§ 3.Fredningssoner

Ved Fundindammen er alt fiske forbudt innenfor en oppmerket sone fra dammen og ned til første nedstrøms terskel.

§ 4.Ikrafttreden

Disse forskrifter trer i kraft straks. Fra samme tid oppheves forskrift av 29. mars 1974 for fisket i Folldal kommune, forskrift av 25. februar 1986 nr. 1167 for fisket ved Fundindammen, forskrift av 1. januar 1938 for fisket i Store Marsjø og Sandtjern og forskrift av 1. juli 1972 for Fundinmagasinet.