Forskrift for fiske, Tynset kommune, Hedmark.

DatoFOR-1993-05-01-395
PublisertAvd II 1993 214
Ikrafttredelse01.05.1993
Sist endret
EndrerFOR-1980-04-22, FOR-1979-11-16
Gjelder forTynset kommune, Hedmark
HjemmelLOV-1992-05-15-47-§34, FOR-1992-11-27-877
Kunngjort
KorttittelForskrift for fiske, Tynset

Fastsatt av Fylkesmannen i Hedmark 1. mai 1993 med hjemmel i lov 15. mai 1992 nr. 47 om laksefisk og innlandsfisk m.v. § 34, og delegeringsvedtak 27. november 1992 nr. 877.

§ 1.Fisketid

Alt fiske etter ørret er forbudt fra og med 15. september til og med 31. oktober.

§ 2.Redskapsbruk

Det er forbudt å nytte bunden redskap til fiske etter ørret i elver og bekker. Alt fiske med bunden redskap i innsjøer er forbudt nærmere inn- og utløpsos enn 50 meter.

§ 3.Fredningsoner

I Savalen er alt fiske forbudt nord for en rett linje mellom ytterste punkt på Savalodden (UTM 32VNQ 793089) og til Lomvika (UTM 32VNQ 788088).

§ 4.Ikrafttreden

Forskriften trer ikraft straks. Fra samme tid oppheves forskrift 22. april 19801 for fisket i Tynset kommune og forskrift 16. november 19791 for fisket i Savalen, Alvdal og Tynset.