Forskrift for fiske, Stor-Elvdal kommune, Hedmark.

DatoFOR-1994-02-01-59
PublisertAvd II 1994 Nr. 1
Ikrafttredelse01.05.1994
Sist endret
EndrerFOR-1970-04-14
Gjelder forStor-Elvdal kommune, Hedmark.
HjemmelLOV-1992-05-15-47-§34, FOR-1992-11-27-864
Kunngjort
KorttittelForskrift for fiske, Stor-Elvdal

Fastsatt av fylkesmannen i Hedmark 1. februar 1994 med hjemmel i lov av 15. mai 1992 nr. 47 om laksefisk og innlandsfisk m.v. § 34, og kgl.res. av 27. november 1992 nr. 864.

§ 1.Fisketid

Alt fiske etter ørret er forbudt fra og med 15. september til og med 31. oktober.

§ 2.Redskapsbruk

Det er forbudt å nytte bunden redskap til fiske etter ørret i elver og bekker. Alt fiske med bunden redskap i innsjøer er forbudt nærmere inn- og utløpsos enn 50 meter.

§ 3.Ikrafttreden

Forskriften trer ikraft 1. mai 1994. Fra samme tid oppheves forskrift for fisket i Stor-Elvdal kommune av 14. april 1970.