Forskrift om nedsenking av garnredskap uansett maskevidde, Finnmark.

DatoFOR-1997-04-14-350
PublisertII 1997 221
Ikrafttredelse14.04.1997
Sist endret
Endrer
Gjelder forFinnmark
HjemmelLOV-1992-05-15-47-§41, FOR-1989-04-28-289-§2
Kunngjort
KorttittelForskrift om nedsenking av garn, Finnmark

Fastsatt av fylkesmannen i Finnmark 14. april 1997 med hjemmel i lov av 15. mai 1992 nr. 47 om laksefisk og innlandsfisk m.v. § 41, jf. forskrift av 28. april 1989 nr. 289 om nedsenking av garnredskap § 2.

§ 1.Nedsenking av garnredskap uansett maskevidde

Påbudet om nedsenking av garnredskap, jf. § 1 og § 2 i forskrift av 28. april 1989 nr. 289 om nedsenking av garnredskap, gjelder i Finnmark for garn uansett maskevidde.

§ 2.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft straks.