Forskrift om fiske i Numedalslågen på strekningen Hvittingfoss-Labro, Kongsberg kommune, Buskerud.

DatoFOR-2000-06-14-1113
PublisertII 2000 590
Ikrafttredelse14.06.2000
Sist endret
Endrer
Gjelder forKongsberg kommune, Buskerud.
HjemmelLOV-1992-05-15-47-§15, LOV-1992-05-15-47-§18, LOV-1992-05-15-47-§34, FOR-1992-11-27-877
Kunngjort
KorttittelForskrift om fiske i Numedalslågen, Kongsberg

Fastsatt av fylkesmannen i Buskerud 14. juni 2000 med hjemmel i lov av 15. mai 1992 nr. 47 om laksefisk og innlandsfisk m.v. § 15, § 18 og § 34 jf. kgl.res av 27. november 1992 nr. 877 om åpning for fiske etter anadrome laksefisk

§ 1.Fisketider

Fiske med stang og håndsnøre er tillatt på følgende strekninger i angitt tidsrom: 

Strekning Tidsrom
Hvittingfoss-Volden bru Hele året
Volden bru-Labro 16. november - 30. september.
§ 2.Fredning

Ørret er fredet i perioden 1. oktober - 15. november på strekningen Hvittingfoss-Labro. Ellers skal ørret som er mindre enn 20 cm fra snutespiss til halefinnens midterste stråler og som ikke er livstruende skadd, settes ut i elva igjen. Fiske i fisketrapp og 50 m oppstrøms/nedstrøms er forbudt.

§ 3.Redskaper

Fiske med garn, ruser og teiner er tillatt på strekningen Hvittingfoss-Volden bru, samt i klart definerte sideevjer på strekningen Hvittingfoss-Labro i perioden fra isløsning til 15. mai. Småruser etter ål er tillatt hele året. Rusene skal være merket med eiers navn.

§ 4.Straffeansvar

Brudd på denne forskrift er straffbart.

§ 5.Ikrafttreden

Denne forskrift trer i kraft straks.