Forskrift om fiske i og ved fisketrapper, fiskerenner o.l., Sør-Trøndelag.

DatoFOR-2002-06-10-601
PublisertII 2002 hefte 4
Ikrafttredelse10.06.2002
Sist endretFOR-2004-04-28-691
EndrerFOR-1970-01-27, FOR-1969-05-05, FOR-1977-04-01, FOR-1984-05-07
Gjelder forSør-Trøndelag
HjemmelLOV-1992-05-15-47-§15, FOR-1992-11-27-877
Kunngjort27.06.2002
KorttittelForskr om fisketrappfiske o.l. Sør-Trøndelag

Fastsatt av fylkesmannen i Sør-Trøndelag 10. juni 2002 med hjemmel i lov av 15. mai 1992 nr. 47 om laksefisk og innlandsfisk m.v. § 15, jf. kgl. res. av 27. november 1992 nr. 877. Endret 28 april 2004 nr. 691.

§ 1.Forbud

Det er forbudt å fiske i fisketrapper, fiskerenner og lignende konstruksjoner som har til hensikt å lette fiskegangen. Forbudet omfatter også fiske i de soner som er beskrevet i § 2. Det er forbudt å fiske fra standplass inne i sonene.

§ 2.Sonebeskrivelser
2.1 Støvelfossen i Stordalselva, Åfjord kommune

Fredningssonen er avgrenset av en rett linje trukket fra et punkt 10 meter nedenfor fisketrappa over til grensestolpe på berget opp for fossefoten, og en rett linje trukket tvers over elva 25 meter ovenfor øvre trappeåpning. 

2.2 Nedre Årbogfoss i Stordalselva, Åfjord kommune

Fredningssonen er avgrenset av en rett linje trukket tvers over elva 20 meter nedenfor nedre trappeåpning, og en rett linje trukket tvers over elva 30 meter ovenfor øvre trappeåpning. 

2.3 Øvre Årbogfoss (Ulstadfossen) i Stordalselva, Åfjord kommune

Fredningssonen er avgrenset av en rett linje trukket tvers over elva 10 meter nedenfor nedre trappeåpning, og en rett linje trukket tvers over elva 10 meter ovenfor øvre trappeåpning. 

2.4 Stjernfossen i Stordalselva, Åfjord kommune

Fredningssonen er avgrenset av en rett linje trukket fra et punkt 10 meter nedenfor nedre trappeåpning over til spissen av framstående berg på motsatt side, og en rett linje trukket langs overkanten av brua ovenfor fossen. 

2.5 Nordmelandsfossen i Steinsdalselva, Osen kommune

Fredningssonen er avgrenset av en rett linje trukket fra et punkt 30 meter nedenfor trappa over til fossefoten på motsatt side, og en rett linje trukket tvers over elva 100 meter ovenfor øvre trappeåpning. 

2.6 Åseggfossen i Steinsdalselva, Osen kommune

Fredningssonen er avgrenset av en rett linje trukket fra et punkt 50 meter nedenfor trappa over til berg på vestsiden av elva 40 meter nedenfor fossefoten, og en rett linje trukket tvers over elva 85 meter ovenfor øvre trappeåpning. 

2.7 Moengfossen i Steinsdalselva, Osen kommune

Fredningssonen er avgrenset av en rett linje trukket fra et punkt 20 meter nedenfor trappa over til fossefoten på motsatt side, og en rett linje trukket tvers over elva 70 meter ovenfor øvre trappeåpning. 

2.8 Bjørset dam i Orkla, Meldal kommune

Fredningssonen er avgrenset av en rett linje trukket tvers over elva 300 meter nedenfor Bjørset dam, og en rett linje trukket tvers over elva 100 meter ovenfor dammen. 

2.9 Gammelbrufossen i Bua, Midtre Gauldal kommune

Fredningssonen strekker seg fra foten av fossen og 25 meter oppover elva. 

2.10 Fløyfossen i Bua, Midtre Gauldal kommune

Fredningssonen er avgrenset av en rett linje trukket over elva ved utløpet av hølen nedenfor nederste foss, og en rett linje trukket fra midten av dammen over til et punkt på østsiden av elva 20 meter ovenfor trappeåpningen. 

2.11 Sagfossen i Sagelva, Hitra kommune

Fredningssonen er avgrenset av en rett linje trukket tvers over elva 25 meter nedenfor nedre trappeåpning, og en rett linje trukket tvers over elva 10 meter ovenfor øvre trappeåpning. 

2.12 Trapp i Bleikfossen, Harsjøen, Selbu kommune

Fredningssonen er avgrenset av en rett linje trukket tvers over elva 10 meter nedenfor nedre trappeåpning, og en rett linje trukket tvers over elva 10 meter ovenfor øvre trappeåpning. 

2.13 Fiskerenna i terskelen i Garbergelva, Selbu kommune

Fredningssonen er avgrenset av en rett linje trukket tvers over elva 10 meter nedenfor fossefoten, og en rett linje trukket tvers over elva 10 meter ovenfor fossetoppen.

0Endret ved forskrift 28 april 2004 nr. 691.
§ 3.Merking

Grensene skal avmerkes med tydelige merker.

§ 4.Straff

Brudd på disse bestemmelser er straffbart, jf. lov om laksefisk og innlandsfisk av 15. mai 1992 nr. 47 § 49.

§ 5.Ikrafttreden. Opphevelse

Forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves følgende forskrifter: 

-Forskrift av 27. januar 1970 om fiske ved laksetrappa i Nordmelandsfossen i Steinsdalselva, Osen kommune, Sør-Trøndelag.
-Forskrift av 5. mai 1969 om forbud mot fiske ved laksetrappene i Støvelfossen i Stordalselva, Åfjord kommune, Sør-Trøndelag.
-Forskrift av 1. april 1977 om fisket ved laksetrappene i Årbogfossen og Stjernfossen, Stordalselva, Åfjord kommune, Sør-Trøndelag.
-Forskrift av 7. mai 1984 for fisket ved laksetrappa i Bjørset dam, Orkla, Meldal kommune, Sør-Trøndelag.