Delegering etter forskrift om sone for å forebygge spredning av furunkulose, Troms og Finnmark.

DatoFOR-2003-04-22-474
PublisertII 2003 hefte 2
Ikrafttredelse22.04.2003
Sist endret
Endrer
Gjelder forTroms og Finnmark
HjemmelLOV-1997-06-13-54-§33, FOR-2003-04-07-458
Kunngjort24.04.2003
KorttittelDel. forskr om furunkulose, Troms og Finnmark

Fastsatt av Statens dyrehelsetilsyn 22. april 2003 med hjemmel i delegeringsvedtak av 7. april 2003 nr. 458. 

Statens Dyrehelsetilsyn - Fylkesveterinæren for Troms og Finnmark, delegerer myndighet til å fatte vedtak etter forskrift av 14. november 1991 nr. 735 om sone for å forebygge spredning av furunkulose § 3 og sette vilkår som anses nødvendige, til Statens Dyrehelsetilsyn - distriktsveterinærene i Finnmark for overføring av ferskvannsfisk og alle livsstadier av slike dyr til sine respektive geografiske ansvarsområder.

Delegeringen gjelder fra 22. april 2003.