Forskrift om fredningstid for fiske etter rødspette (gullflyndre) i Borgenfjorden, Nord-Trøndelag.

DatoFOR-2004-02-12-1918
PublisertII 2006 hefte 3
Ikrafttredelse12.02.2004
Sist endretFOR-2006-07-05-909
Endrer
Gjelder forBorgenfjorden, Nord-Trøndelag.
HjemmelLOV-1983-06-03-40-§4
Kunngjort13.07.2006
KorttittelForskr om fredningstid for rødspette, Nord-Tr.

Fastsatt av Fiskeridepartementet 12. februar 2004 med hjemmel i lov 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. § 4. Endret 5 juli 2006 nr. 909.

§ 1.Det er forbudt å drive fiske etter rødspette (gullflyndre) i Borgenfjorden i Nord-Trøndelag fylke i området innenfor en rett linje mellom Høsholmen og Kvamsholmen i tidsrommet fra og med 1. februar til og med 30. juni.
0Endret ved forskrift 5 juli 2006 nr. 909.
§ 2.Den som uaktsomt eller forsettlig overtrer bestemmelser i denne forskrift straffes i henhold til lov 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. § 53. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.
§ 3.Denne forskrift trer i kraft straks.