Forskrift om helligdagsfredning i Lofoten oppsynsområde i den periode av året hvor Lofotoppsynet er satt, Nordland.

DatoFOR-2004-02-12-386
PublisertII 2004 hefte 1
Ikrafttredelse12.02.2004
Sist endret
Endrer
Gjelder forNordland
HjemmelLOV-1983-06-03-40-§13
Kunngjort23.02.2004
KorttittelForskrift om helligdagsfredning i Lofoten

Fastsatt av Fiskeridepartementet 12. februar 2004 med hjemmel i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. § 13. 

§ 1.Helligdagsfredning

I den periode av året hvor Lofotoppsynet er satt er det forbudt å drive fiske og fangst i Lofoten oppsynsområde fra midnatt til midnatt på søn- og helligdager.

§ 2.Avgrensning av Lofoten oppsynsområde

Lofoten oppsynsområde omfatter havstrekningen innenfor 12 n. mil av grunnlinjene fra N 68°35′ langs Lofotens ytterside rundt Værøy og Røst og videre innover Vestfjorden så langt som skreifisket til enhver tid drives av fiskere. Oppsynsområdet begrenses i sør av N 67°10′ i området mellom 4 og 12 mil av grunnlinjene.

§ 3.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft straks.