Forskrift om lokal regulering av fisket etter torsk, Bremanger kommune, Sogn og Fjordane

DatoFOR-2010-03-09-376
PublisertII 2010 hefte 2
Ikrafttredelse10.03.2010
Sist endret
EndrerFOR-1989-10-04-981
Gjelder forBremanger kommune, Sogn og Fjordane
HjemmelLOV-2008-06-06-37-§32
Kunngjort18.03.2010   kl. 15.10
KorttittelForskrift om fisket etter torsk, Bremanger

Hjemmel: Fastsatt av Fiskeridirektoratet 9. mars 2010 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 32.

§ 1.Fredning

I Bremanger kommune er det forbudt å benytte snurrevad i følgende områder:

a)Innenfor linjen Mulehamnneset-Ramtongen i Sørgulenfjorden.
b)Innenfor linjen Kjelkenes-Slenes i Midtgulenfjorden.
c)Østenfor linjen Indre Lofnes-Bortneskar.
d)Østenfor linjen Sleneset til Vissholmen i Bremangerpollen.

I områder som nevnt i første ledd er det videre forbudt å ha faststående redskap i sjøen fra kl. 1500 på lørdager og dager før helligdager, til kl. 1600 på søn- og helligdager.

Fredningen i annet ledd gjelder ikke fritidsfiske med inntil ett garn på 30 meter, en line på inntil 100 angler og inntil 3 ruser.

§ 2.Ikrafttreden

Denne forskrift trer i kraft 10. mars 2010. Samtidig oppheves forskrift 4. oktober 1989 nr. 981 om regulering av fisket etter torsk i Bremanger kommune, Sogn og Fjordane fylke.