Forskrift om stenging av Øyfjorden og deler av Andfjorden i Troms fylke for fiske etter norsk vårgytende sild, Troms

DatoFOR-2011-12-09-1232
PublisertII 2011 hefte 5
Ikrafttredelse09.12.2011
Sist endretFOR-2011-12-19-1318
Endrer
Gjelder forTroms
HjemmelLOV-2008-06-06-37-§16, FOR-2010-12-20-1779-§19
Kunngjort15.12.2011   kl. 14.40
KorttittelForskrift om stenging av Øyfjorden, Troms

Hjemmel: Fastsatt av Fiskeridirektoratet region Troms 9. desember 2011 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressursloven) § 16 og forskrift 20. desember 2010 nr. 1779 om regulering av fisket etter norsk vårgytende sild i 2011 § 19. Endret ved forskrift 19 des 2011 nr. 1318.

§ 1.Forbud mot fiske med not og trål i Øyfjorden

Det er forbudt å fiske norsk vårgytende sild med not og trål på Øyfjorden i Troms fylke avgrenset til sør for en linje mellom følgende posisjoner:

1.Kjølva lykt – Nord 69 grader 36,0 minutter. Øst 17 grader 30,0 minutter
2.Fugleneset – Nord 69 grader 35,8 minutter. Øst 17 grader 37,2 minutter
0Endret ved forskrift 19 des 2011 nr. 1318.
§ 2.Forbud mot å fiske med trål i Andfjorden

Det er forbudt å fiske etter norsk vårgytende sild med trål på Andfjorden, avgrenset med rette linjer mellom følgende posisjoner:

1.Nord 69 grader 07,0 minutter. Øst 16 grader 10,0 minutter
2.Nord 69 grader 23,0 minutter. Øst 16 grader 10,0 minutter
3.Nord 69 grader 23,0 minutter. Øst 16 grader 40,0 minutter
4.Nord 69 grader 07,0 minutter. Øst 16 grader 40,0 minutter
0Tilføyd ved forskrift 19 des 2011 nr. 1318.
§ 3.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft straks.

0Endret ved forskrift 19 des 2011 nr. 1318 (tidl. § 2).