Forskrift om bevaringssoner i Tvedestrand kommunes sjøområder, Aust-Agder

DatoFOR-2012-06-20-617
PublisertII 2012 hefte 2
Ikrafttredelse20.06.2012 - 20.06.2017
Sist endret
Endrer
Gjelder forTvedestrand kommune, Aust-Agder
HjemmelLOV-2008-06-06-37-§16, LOV-2008-06-06-37-§22
Kunngjort28.06.2012   kl. 15.50
KorttittelForskrift om bevaringssoner i Tvedestrand

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet 20. juni 2012 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 16 og § 22.

§ 1.Indre Oksefjord bevaringssone

Det er forbudt å fiske med andre redskaper enn håndsnøre, fiskestang, juksa eller dorg i sjøområdet innenfor en rett linje mellom følgende posisjoner (jf. kartvedlegg): 

1.Epleviktangen N 58° 36,924′ Ø 8° 56,898′
2.Bjørnvikhalsen N 58° 36,821′ Ø 8° 56,360′. 
§ 2.Furøya forbudssone

Det er forbudt å fiske eller på annen måte høste levende marine ressurser i sjøområdet avgrenset av:

En rett linje mellom følgende posisjoner (jf. kartvedlegg): 

1.Epleviktangen N 58° 36,924′ Ø 8° 56,898′
2.Bjørnvikhalsen N 58° 36,821′ Ø 8° 56,360′ 

og en rett linje mellom følgende posisjoner (jf. kartvedlegg): 

1.Høyviksundet vest N 58° 35,435′ Ø 8° 56,677′
2.Høyviksundet øst N 58° 35,428′ Ø 8° 56,693′ 

og rette linjer mellom følgende posisjoner (jf. kartvedlegg): 

1.Holmen nord N 58° 35,642′ Ø 8° 57,019′
2.Store Furuholmen vest N 58° 35,835′ Ø 8° 57,046′
3.Store Furuholmen øst N 58° 35,883′ Ø 8° 57,155′
4.Furøya vest N 58° 35,880′ Ø 8° 57,187′ 

og grense land/sjø nordover langs Furøya og over til Hestøya frem til posisjon Hestøya nord N 58° 36,140′ Ø 8° 57,623′ samt rett linje mellom følgende posisjoner (jf. kartvedlegg): 

1.Hestøya nord N 58° 36,140′ Ø 8° 57,680′
2.Furøysund nord N 58° 36,165′ Ø 8° 57,647′. 

Det er tillatt å fiske strandkrabbe. Krokredskap er ikke tillatt ved slikt fiske.

§ 3.Sagesund bevaringssone

Det er forbudt å fiske med andre redskaper enn håndsnøre, fiskestang, juksa eller dorg i sjøområdet innenfor en rett linje mellom følgende posisjoner (jf. kartvedlegg): 

1.Hestøya nord N 58° 36,140′ Ø 8° 57,680′
2.Furøysund nord N 58° 36,165′ Ø 8° 57,647′ 

og rette linjer mellom følgende posisjoner (jf. kartvedlegg): 

1.Holmen nord N 58° 35,642′ Ø 8° 57,019′
2.Store Furuholmen vest N 58° 35,835′ Ø 8° 57,046′
3.Store Furuholmen øst N 58° 35,883′ Ø 8° 57,155′ 

samt rett linje mellom følgende posisjoner (jf. kartvedlegg): 

1.Nuen N 58° 35,735′ Ø 8° 58,091′
2.Saltnestangen N 58° 35,466′ Ø 8° 58,471′. 
§ 4.Kvadstadkilen bevaringssone

Det er forbudt å høste flatøsters (Ostrea edulis L) i sjøområdet innenfor en rett linje mellom følgende posisjoner (jf. kartvedlegg): 

1.Høyviksundet vest N 58° 35,435′ Ø 8° 56,677′
2.Høyviksundet øst N 58° 35,428′ Ø 8° 56,693′. 

Forbudet omfatter ikke høsting av stillehavsøsters (Crassostrea gigas).

§ 5.Ytre skjærgård bevaringssone

Det er forbudt å fiske med andre redskaper enn håndsnøre, fiskestang, juksa eller dorg i sjøområdet innenfor rette linjer mellom følgende posisjoner (jf. kartvedlegg): 

1.N 58° 37,361′ Ø 9° 07,357′
2.N 58° 37,084′ Ø 9° 07,762′ (mellompunkt)
3.N 58° 36,098′ Ø 9° 09,177′
4.N 58° 35,492′ Ø 9° 08,144′
5.N 58° 36,648′ Ø 9° 05,994′ (mellompunkt)
6.N 58° 36,795′ Ø 9° 05,719′
7.N 58° 36,858′ Ø 9° 05,932′
8.N 58° 36,872′ Ø 9° 05,954′
9.N 58° 37,176′ Ø 9° 07,113′
10.N 58° 37,235′ Ø 9° 07,145′. 
§ 6.Straff og inndragning

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskrift straffes i henhold til lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) kapittel 11 og 12.

§ 7.Ikrafttredelse og opphevelse

Denne forskrift trer i kraft 20. juni 2012 og gjelder til og med 20. juni 2017.

Kartvedlegg 

pdf.gif  

pdf.gif