Forskrift om stenging av et område utenfor Finnmark og Troms for fiske etter lodde, Finnmark og Troms

DatoFOR-2013-02-01-154
PublisertII 2013 hefte 1
Ikrafttredelse01.02.2013
Sist endretFOR-2013-02-24-225
Endrer
Gjelder forFinnmark, Troms
HjemmelFOR-2012-12-06-1143-§16, LOV-2008-06-06-37
Kunngjort14.02.2013   kl. 15.20
KorttittelForskrift om stenging av et område for loddefiske

Hjemmel: Fastsatt av Fiskeridirektoratet 1. februar 2013 med hjemmel i forskrift 6. desember 2012 nr. 1143 om regulering av fisket etter lodde i Barentshavet i 2013 § 16, jf. lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova). Endret ved forskrifter 7 feb 2013 nr. 155, 9 feb 2013 nr. 156, 12 feb 2013 nr. 188, 16 feb 2013 nr. 222, 19 feb 2013 nr. 229 (bl.a. tittel), 24 feb 2013 nr. 225.

§ 1.Stengt område

Det er forbudt å fiske lodde innenfor et område avgrenset med rette linjer mellom følgende posisjoner:

1.Nord 71 grader 28,0 minutter, øst 27 grader 32,0 minutter,
2.Nord 72 grader 00,0 minutter, øst 26 grader 24,0 minutter,
3.Nord 72 grader 16,0 minutter, øst 28 grader 25,0 minutter,
4.Nord 71 grader 50,0 minutter, øst 29 grader 45,0 minutter,

og herfra videre til posisjon 1.

0Endret ved forskrifter 7 feb 2013 nr. 155, 9 feb 2013 nr. 156, 12 feb 2013 nr. 188, 16 feb 2013 nr. 222.
§ 2.Stengt område

Det er forbudt å fiske lodde innenfor et område avgrenset med rette linjer mellom følgende posisjoner:

1.Nord 70 grader 45,0 minutter, øst 21 grader 57,6 minutter,
2.Nord 71 grader 00,0 minutter, øst 21 grader 30,0 minutter,
3.Nord 71 grader 12,0 minutter, øst 22 grader 30,0 minutter,
4.Nord 70 grader 57,5 minutter, øst 22 grader 55,0 minutter,

og herfra videre langs 4-mila til posisjon 1.

0Tilføyd ved forskrift 12 feb 2013 nr. 188.
§ 3.Stengt område

Det er forbudt å fiske lodde innenfor et område avgrenset med rette linjer mellom følgende posisjoner:

1.Nord 70 grader 19,0 minutter, øst 18 grader 45,0 minutter,
2.Nord 70 grader 30,0 minutter, øst 18 grader 30,0 minutter,
3.Nord 70 grader 38,0 minutter, øst 19 grader 30,0 minutter,
4.Nord 70 grader 25,0 minutter, øst 19 grader 45,0 minutter,

og herfra videre til posisjon 1.

0Tilføyd ved forskrift 19 feb 2013 nr. 223.
§ 4.Stengt område

Det er forbudt å fiske lodde innenfor et område avgrenset med rette linjer mellom følgende posisjoner:

1.Nord 70 grader 54,0 minutter, øst 30 grader 16,0 minutter,
2.Nord 71 grader 21,0 minutter, øst 30 grader 16,0 minutter,
3.Nord 70 grader 57,0 minutter, øst 32 grader 35,0 minutter,
4.Nord 70 grader 30,0 minutter, øst 31 grader 41,0 minutter.
0Tilføyd ved forskrift 24 feb 2013 nr. 225.
§ 5.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft straks.

0Endret ved forskrift 12 feb 2013 nr. 188 (endret fra § 2 til § 3), 19 feb 2013 nr. 223 (endret fra § 3 til § 4), 24 feb 2013 nr. 225 (endret fra § 4 til § 5).