Forskrift om stenging av et område utenfor Finnmark for fiske etter lodde

DatoFOR-2014-02-21-226
PublisertII 2014 hefte 2
Ikrafttredelse21.02.2014
Sist endretFOR-2014-03-21-316
Endrer
Gjelder forFinnmark
HjemmelFOR-2013-12-18-1581-§16, LOV-2008-06-06-37
Kunngjort04.03.2014   kl. 15.00
KorttittelForskrift om stenging for loddefiske, Finnmark

Hjemmel: Fastsatt av Fiskeridirektoratet 21. februar 2014 med hjemmel i forskrift 18. desember 2013 nr. 1581 om regulering av fisket etter lodde i Barentshavet i 2014 § 16, jf. lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova). Endret ved forskrifter 28 feb 2014 nr. 310, 14 mars 2014 nr. 312, 19 mars 2014 nr. 314, 21 mars 2014 nr. 316.

§ 1.Stengt område

Det er forbudt å fiske etter lodde innenfor et område avgrenset med rette linjer mellom følgende, posisjoner:

1.Nord 71 grader 20 minutter, øst 23 grader 45 minutter,
2.Nord 72 grader 32 minutter, øst 25 grader 20 minutter,
3.Nord 72 grader 32 minutter, øst 26 grader 15 minutter,
4.Nord 71 grader 20 minutter, øst 27 grader 00 minutter,

og herfra videre til posisjon 1.

0Endret ved forskrift 28 feb 2014 nr. 310.
§ 2.

Det er forbudt å fiske etter lodde innenfor et område avgrenset med rette linjer mellom følgende posisjoner:

1.Nord 70 grader 58,2 minutter, øst 26 grader 41,0 minutter,
2.Nord 71 grader 11,0 minutter, øst 26 grader 44,0 minutter,
3.Nord 71 grader 07,9 minutter, øst 27 grader 39,0 minutter,

og herfra videre langs land og fjordlinjene til posisjon 1.

0Tilføyd ved forskrift 14 mars 2014 nr. 312, endret ved forskrifter 19 mars 2014 nr. 314, 21 mars 2014 nr. 316.
§ 3.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft straks.

0Endret ved forskrift 14 mars 2014 nr. 312.