Forskrift om regulering av høsting av tare, Møre og Romsdal

DatoFOR-2014-09-30-1231
PublisertII 2014 hefte 4
Ikrafttredelse01.10.2014 - 30.09.2019
Sist endretFOR-2015-05-22-568
EndrerFOR-2009-04-06-410
Gjelder forMøre og Romsdal
HjemmelLOV-2008-06-06-37-§16, LOV-2008-06-06-37-§36, FOR-1995-07-13-642-§5
Kunngjort02.10.2014   kl. 15.00
KorttittelForskrift om tarehøsting, Møre og Romsdal

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Fiskeridirektoratet 30. september 2014 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 16 og § 36 og forskrift 13. juli 1995 nr. 642 om høsting av tang og tare § 5. Endret ved forskrifter 8 apr 2015 nr. 354, 22 mai 2015 nr. 568.

§ 1.Forbud

Det er forbudt å høste tare med trål eller annen mekanisk redskap i Møre og Romsdal fylke.

§ 2.Åpne felt

Uten hinder av § 1 kan det høstes tare med trål eller annen mekanisk redskap i de tidsrom og på de vilkår som er fastsatt i denne forskrift og forskrift 13. juli 1995 nr. 642 om høsting av tang og tare, innenfor følgende områder:

FeltFra datoTil dato
D1. oktober 201430. september 2015
E1. oktober 201530. september 2016
A1. oktober 201630. september 2017
B1. oktober 201730. september 2018
C1. oktober 201830. september 2019
D1. oktober 201930. september 2020

I feltene 20D (Giske) og 39D (Sande) er det forbudt å høste tare før 10. april 2015.

0Endret ved forskrift 8 apr 2015 nr. 354.
§ 3.Stengte områder

Uten hinder av § 2 er det forbudt å høste tare med trål eller annen mekanisk redskap i områder der verneforskrifter setter forbud mot tarehøsting.

§ 4.Referanseområder

Det er opprettet referanseområder i følgende områder: 

a) Giske

Referanseområdet vil ha følgjande avgrensing - kartreferansar oppgitt i Euref89/WGS84

62° 33.300′ N 5° 56.900′ Ø

62° 33.300′ N 5° 57.400′ Ø

62° 33.000′ N 5° 57.399′ Ø

62° 33.000′ N 5° 56.900′ Ø

62° 33.300′ N 5° 56.900′ Ø 

b) Runde

Referanseområdet vil ha følgjande avgrensing - kartreferansar oppgitt i Euref89/WGS84

62° 24.650′ N 5° 35.051′ Ø

62° 23.995′ N 5° 34.190′ Ø

62° 25.630′ N 5° 32.407′ Ø

62° 26.381′ N 5° 36.169′ Ø

62° 24.394′ N 5° 39.488′ Ø

62° 24.141′ N 5° 38.722′ Ø

62° 24.102′ N 5° 38.458′ Ø

62° 24.243′ N 5° 37.510′ Ø

62° 24.663′ N 5° 36.848′ Ø. 

c) Sande

Referanseområdet vil ha følgjande avgrensing - kartreferansar oppgitt i Euref89/WGS84

62° 17.030′ N° 5 31.500′ Ø

62° 17.500′ N° 5 31.100′ Ø

62° 17.700′ N° 5 28.700′ Ø

62° 17.320′ N° 5 25.600′ Ø

62° 16.950′ N° 5 26.400′ Ø

62° 16.820′ N° 5 28.450′ Ø 

d) Atlanterhavsparken

Referanseområdet vil ha følgjande avgrensing - kartreferansar oppgitt i Euref89/WGS84

62° 28.330′ N 6° 5.000′ Ø

62° 27.810′ N 6° 4.350′ Ø - Bøye Skarvøyflua

62° 27.278′ N 6° 5.324′ Ø - Sonegrense

62° 27.353′ N 6° 5.493′ Ø

62° 28.015′ N 6° 5.851′ Ø. 

e) Kvamme

Referanseområdet vil ha følgjande avgrensing - kartreferansar oppgitt i Euref89/WGS84

62° 12.502′ N 5° 21.035′ Ø - Basteneset

62° 12.158′ N 5° 21.376′ Ø - Kvamsbåen

62° 12.043′ N 5° 21.770′ Ø - Agnskjeret

62° 12.166′ N 5° 22.245′ Ø - Kvamme småbåthamn

62° 12.182′ N 5° 22.183′ Ø

62° 12.267′ N 5° 22.207′ Ø

62° 12.518′ N 5° 22.242′ Ø.

Det er ikke tillatt å høste tare i referanseområdene uten særskilt tillatelse fra Fiskeridirektoratet.

Fiskeridirektoratet kan endre eller oppheve grensene for referanseområdene.

0Endret ved forskrift 22 mai 2015 nr. 568.
§ 5.Bemyndigelse

Fiskeridirektoratet kan endre denne forskriften og fastsette nærmere bestemmelser som er nødvendige for å oppnå en rasjonell og hensiktsmessig utøvelse og gjennomføring av høstingen.

§ 6.Straff

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i denne forskriften, straffes etter lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 61, § 62 og § 64.

§ 7.Ikrafttredelse mv.

Denne forskriften trer i kraft 1. oktober 2014 og gjelder til og med 30. september 2019. Samtidig oppheves Fiskeridirektoratets forskrift av 6. april 2009 nr. 410 om regulering av høsting av tare i Møre og Romsdal fylke.

Vedlagt følger kart til tareforskriftene 

pdf.gif  

pdf.gif