Forskrift om regulering av høsting av tare, Sør-Trøndelag

DatoFOR-2014-09-30-1232
PublisertII 2014 hefte 4
Ikrafttredelse01.10.2014 - 30.09.2019
Sist endretFOR-2016-09-30-1154
EndrerFOR-2009-04-06-411
Gjelder forSør-Trøndelag
HjemmelLOV-2008-06-06-37-§16, LOV-2008-06-06-37-§36, FOR-1995-07-13-642-§5
Kunngjort02.10.2014   kl. 15.00
KorttittelForskrift om tarehøsting, Sør-Trøndelag

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Fiskeridirektoratet 30. september 2014 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 16 og § 36 og forskrift 13. juli 1995 nr. 642 om høsting av tang og tare § 5. Endret ved forskrifter 8 apr 2015 nr. 353, 30 sep 2016 nr. 1154.

§ 1.Forbud

Det er forbudt å høste tare med trål eller annen mekanisk redskap i Sør-Trøndelag fylke.

§ 2.Åpne felt

Uten hinder av § 1 kan det høstes tare med trål eller annen mekanisk redskap i de tidsrom og på de vilkår som er fastsatt i denne forskrift og forskrift 13. juli 1995 nr. 642 om høsting av tang og tare; innenfor følgende områder:

FeltFra datoTil dato
D1. oktober 201430. september 2015
E1. oktober 201530. september 2016
A1. oktober 201630. september 2017
B1. oktober 201730. september 2018
C1. oktober 201830. september 2019
D1. oktober 201930. september 2020

I feltene 5A, 10A, 15A og 20A er det forbudt å høste tare før 1. mai 2017. Det er forbudt å høste tare i feltene 59A, 64A, 69A, 74A og 79A i perioden 1. oktober 2016 til 30. september 2017.

0Endret ved forskrifter 8 apr 2015 nr. 353, 30 sep 2016 nr. 1154.
§ 3.Feltgrenser

Sør-Trøndelag fylke er inndelt i 116 felt med bredde = 1 nautisk mil der grensen mellom feltene følger hvert breddeminutt, jf. vedlagte kartblader. 

Feltenes østlige avgrensning følger en linje trukket gjennom punktene:

1.N63° 25.00′, Ø008° 16.36′ (fylkesgrensen til Møre og Romsdal).
2.N63° 25.00′, Ø008° 20.70′
3.N63° 30.00′, Ø008° 18.15′
4.N63° 35.65′, Ø008° 30.30′
5.N63° 39.47′, Ø008° 46.70′
6.N63° 38.00′, Ø009° 01.00′
7.N63° 38.00′, Ø009° 19.40′
8.N63° 43.60′, Ø009° 31.95′
9.N63° 48.65′, Ø009° 22.60′
10.N63° 49.20′, Ø009° 36.55′
11.N63° 53.75′, Ø009° 46.70′
12.N63° 57.80′, Ø009° 54.10′
13.N64° 02.00′, Ø009° 49.20′
14.N64° 02.84′, Ø009° 55.55′
15.N64° 06.40′, Ø010° 04.30′
16.N64° 17.82′, Ø010° 25.25′
17.N64° 22.00′, Ø010° 24.53′
18.N64° 23.75′, Ø010° 28.85′
19.Fylkesgrensen mot Nord-Trøndelag ved Ø010° 30.70′ . 

Delelinje mellom vest- og østfeltene på Froan går gjennom følgende punkter:

1.N63° 37.85′, Ø008° 40.00′ (på linjen til østlige avgrensning)
2.N63° 52.00′, Ø008° 40.00′
3.N63° 52.41′, Ø008° 45.06′
4.N63° 53.58′, Ø008° 51.28′
5.N63° 54.42′, Ø008° 52.71′
6.N65° 55.80′, Ø008° 53.30′
7.N63° 59.35′, Ø009° 01.00′
8.N63° 58.00′, Ø009° 01.40′
9.N64° 03.22′, Ø009° 10.85′
10.N64° 02.53′, Ø009° 13.66′
11.N64° 06.72′, Ø009° 25.08′
12.N64° 09.00′, Ø009° 22.17′ .
§ 4.Stengte områder

Uten hinder av § 2 er det forbudt å høste tare med trål eller annen mekanisk redskap der verneforskrifter setter forbud mot tarehøsting.

§ 5.Bemyndigelse

Fiskeridirektoratet kan endre denne forskriften og fastsette nærmere bestemmelser som er nødvendige for å oppnå en rasjonell og hensiktsmessig utøvelse og gjennomføring av høstingen.

§ 6.Straff

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i denne forskriften, straffes etter lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 61, § 62 og § 64.

§ 7.Ikrafttredelse mv.

Denne forskriften trer i kraft 1. oktober 2014, og gjelder til og med 30. september 2019. Samtidig oppheves Fiskeridirektoratets forskrift av 6. april 2009 nr. 411 om regulering av høsting av tare i Sør-Trøndelag fylke.

Vedlagt følger kart til tareforskriftene 

pdf.gif  

pdf.gif