Forskrift om stenging av et område utenfor Kvaløya i Troms for fiske etter norsk vårgytende sild med snurpenot i 2016.

DatoFOR-2016-11-04-1296
PublisertII 2016 hefte 4
Ikrafttredelse04.11.2016 - 31.12.2016
Sist endretFOR-2016-11-23-1412
Endrer
Gjelder forTroms
HjemmelLOV-2008-06-06-37-§16, FOR-2015-12-15-1607-§21
Kunngjort10.11.2016   kl. 14.45
KorttittelForskrift om stenging for sildefiske, Kvaløya

Hjemmel: Fastsatt av Fiskeridirektoratet region Nord 4. november 2016 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 16 og forskrift 15. desember 2015 nr. 1607 om regulering av fisket etter norsk vårgytende sild i 2016 § 21. Endret ved forskrifter 8 nov 2016 nr. 1314, 17 nov 2016 nr. 1353, 23 nov 2016 nr. 1412.

§ 1.Det er forbudt å fiske etter norsk vårgytende sild med snurpenot i et område utenfor Kvaløya i Troms avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:
1.Nord 69 grader 41,0 minutter. Øst 018 grader 14,0 minutter.
2.Nord 69 grader 44,5 minutter. Øst 018 grader 14,0 minutter.
3.Nord 69 grader 55,6 minutter. Øst 018 grader 36,0 minutter.
4.Nord 69 grader 55,6 minutter. Øst 018 grader 42,5 minutter.
5.Nord 69 grader 53,0 minutter. Øst 018 grader 46,7 minutter.
6.Nord 69 grader 41,0 minutter. Øst 018 grader 45,0 minutter.

Herfra videre til posisjon 1.

Forbudet gjelder ikke fiske med snurpenot som er grunnere enn 60 favner.

0Endret ved forskrifter 8 nov 2016 nr. 1314, 17 nov 2016 nr. 1353, 23 nov 2016 nr. 1412.
§ 2.Forskriften trer i kraft straks og gjelder til og med 31. desember 2016.