Dokumentet Forskrifter om prisregler for jern og stål. (Historiske lover og forskrifter) er kun tilgjengelig i Lovdata PRO.