Forskrift om deling av Høiesterett i to avdelinger.

DatoFOR-1927-10-21-3216
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertII 1927 s 839
Ikrafttredelse24.11.1927
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1915-08-13-5-§4
Kunngjort
KorttittelForskrift om deling av Høiesterett

Fastsatt ved kgl.res. 21. oktober 1927. 

Kgl.res., hvorved i henhold til lov om domstolene av 13. august 1915 § 4 bestemmes at Høiesterett inntil videre blir å holde samtidig i 2 avdelinger til pådømmelse av saker som blir behandlet muntlig.