Forskrifter om legeundersøkelse av mannskaper.

DatoFOR-1953-07-31-2
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertI 1953 s 893, II 1953 s 612
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1952-11-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelForskrift om legeundersøkelse av politi

Fastsatt i medhold av § 1 i lov av 21. november 1952 om tjenesteplikt i politiet. 

1)Bedømmelse av tjenestedyktigheten skjer i samsvar med bestemmelsene for legekontroll av idrettsutøvere,
2)Legekjennelsene «konkurransedyktig» og «treningsdyktig» betyr tjenestedyktighet i politiet,
3)Legekjennelsen «bør ikke drive idrett» betyr midlertidig udyktig til tjeneste i politiet.
4)Justisdepartementet bemyndiges til å gi nærmere bestemmelser om gjennomføring av legeundersøkelsen og om å kjenne dyktig til lettere tjeneste mannskap som har fått legekjennelsen «bør ikke drive idrett».