Res. om bestemmelser om utdeling m.m. av medaljen for edel dåd

DatoFOR-1958-09-19-8
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertII 1958 s. 459
Ikrafttredelse19.09.1958
Sist endret
EndrerFOR-1885-08-19, FOR-1897-04-20, FOR-1905-12-20
Gjelder forNorge
Hjemmel
Kunngjort
KorttittelBestemmelser om medaljen for edel dåd

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 19. september 1958. Fremmet av Handels- og Skipsfartsdepartementet (nå Nærings- og handelsdepartementet). 

1. Det fastsettes bestemmelser om utdeling m.m. av medaljer for edel dåd i samsvar med et fremlagt utkast.
2. Kgl. resolusjon av 19. august 1885, 20. april 1897 og 20. desember 1905 om medaljen for edel dåd oppheves.

Utkastet lyder:

1.Medaljen for edel dåd utdeles som belønning for utvist hederlig forhold ved redning av menneskeliv eller annen likeartet dåd som har medført fare for redningsmannens liv og som har funnet sted mindre enn 5 år før henvendelse om saken rettes til Handels- og Skipsfartsdepartementet.
2.Medaljen utdeles av H. M. Kongen i Statsråd etter innstilling fra Departementet for Handel- og Skipsfart.
3.
a)Medaljen for edel dåd skal på aversen vise H. M. Kong Olav den V's brystbillede med omskrift: «Olav den V, Norges konge», og på reversen en ekekrans som omslynger ordene: «For edel dåd».
b)Medaljen utdeles i gull med krone for usedvanlig fremragende redningsdåd og ellers i sølv med krone.
c)Medaljen skal være 29½ mm i diameter. Den skal bæres på venstre side av brystet i et høyrødt vatert bånd som i midten har en mørkeblå stripe med hvite kanter og liknende striper på begge sider.
d)Med medaljen skal følge et diplom avfattet på skjema fastsatt av Departementet for Handel- og Skipsfart.
e)Utgifter i forbindelse med medaljen dekkes av statsbudsjettets konto for tilfeldige utgifter i alminnelighet.